Don't Miss

Агенцията по заетостта в Казанлък с „ОТВОРЕНИ ВРАТИ ЗА МЛАДЕЖИ”

   

Уведомяваме и каним всички младежи, които не са регистрирани в Бюро по труда, че могат да получат конкретна и достъпна информация за услугите на Агенцията по заетостта, за Европейската гаранция за младежта и Националния план за нейното изпълнение, за възможностите на EURES мрежата, както и за германската програма за професионално обучение „Работата на моя живот“.
Посетителите ще могат да разговарят със специално обучени трудови посредници, които всекидневно консултират и мотивират младежи до 29-годишна възраст, както и с EURES съветници, предлагащи възможности за реализация в чужбина.
Инициативата „Отворени врати за младежи” се стреми да привлече възможно най-много млади хора, които никога досега не са били регистрирани в бюро по труда – младежи, отпаднали преждевременно от образователната система; ученици, завършващи средно образование, студенти.
По време на посещението си те ще получат пълна и достъпна информация за всички услуги, от които биха могли да се възползват – консултиране, професионално ориентиране, мотивиране, посредничество при търсене на работа, помощ за изготвяне на документи за кандидатстване и др.
Целта е младежите да припознаят Агенцията по заетостта и в частност, най-близкото за тях бюро по труда и неговите служители, като сигурен и лоялен партньор.

Инициативата ще се провежда в Дирекция «Бюро по труда» Казанлък, бул. «Княз Александър Батенберг» №4, ет.4 в стая № 7 от 10:00 до 16:00 часа за периода от 24 до 28 ноември 2014 год., както и във филиалите Павел баня, Гурково, Николаево и Мъглиж.                 break } } else { }