Don't Miss

Българска роза – Севтополис се влива в Софарма

   

Общото събрание на Софарма АД е взело решение за вливане в дружеството на Българска роза – Севтополис АД, гр. Казанлък.

Във връзка с това капиталът на Софарма ще бъде увеличен от 132 млн. на до 134 798 527 лв. чрез издаването на до 2 798 527 нови акции с номинал 1 лв. и емисионна стойност 4,14 лв.

Точният размер на увеличението ще бъде определен от Съвета на директорите на фармацевтичната компания след изпълнение на условията по Договора за преобразуване.

Акциите от увеличението се разпределят между акционерите на Българска роза – Севтополис съгласно Договора.

investor.bg                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com