Don't Miss

Васил Самарски с претенции за 56 292 лв. към общинския театър

   

Отново в Казанлък на дневен ред е сагата Общински театър „Любомир Кабакчиев”  и НЧ „Искра 1860”.  За създадената за пореден път абсурдна ситуация алармира председателят на ОбС Казанлък Николай Златанов. Общинските съветници по комисии разгледаха предложената от председателя  „Декларация за несъгласие с претенциите на НЧ „Искра 1860” към Общински театър „Любомир Кабакчиев” . Да припомним, че преди да напусне временно изпълняващия длъжността директор на театъра Атанас Чопов подписва с председателя на читалището Васил Самарски – Споразумение от 11.04.2012г., с което театърът приема да ползва сцена, зрителна зала, мъжка и дамска гримьорни за репетиции и представления на театъра, но не повече от 15 календарни дни в месеца  в размер на 1701.98лв. за месец без ДДС. Поради настъпилите промени  и назначаване на новия директор Диана Рамналиева, която не бе допусната в сградата на читалището, то с Решение на Общинския съвет от 11.07.2012г. на театъра бе предоставен имот – публична общинска собственост, за безвъзмездно  ползване поради непосилния наем в читалището.  Преместването на театъра се извършва поетапно и последните документи на театъра са изнесени на 04.09.2012г.  През това време театърът не плаща наем на читалището, поради факта, че нищо не ползва. Срещу театъра обаче е заведено дело и с решение от 29.10.2013г. на Търговски арбитражен съд при НЮФ гр. София, общинският театър е осъден да заплати на читалището общата сума от 56 292, 92лв., представляващи неплатен инвентар, обезщетение и дори консумативи /ток, вода, интернет/ за периода от подписването на Споразумението от 11.04.2012г. до 10.12.2013г. В докладната си председателят на ОбС Николай Златанов посочва, че : „С тези си действия на практика се заобикаля и обезсмисля Решение №297/11.07.2012г. на ОбС Казанлък, с което се предоставя на Общински театър „Любомир Кабакчиев” имот – публична общинска собственост за безвъзмездно ползване. Общественият интерес налага, в рамките на делегираните ни правомощия, да изразим категоричното си становище по казуса и да отправим апел до двете страни, да прекратят незабавно действието на Споразумението и да спрат злоупотребата с общинска собственост.” На утрешното си заседание общинските съветнище ще трябва да приемат предложената от Златанов Декларация. За всички, които искат подробно да се запознаят с материалите по случая, могат да я прочетат на сайта на ОбС Казанлък.

                break } } else { }