Don't Miss

В Казанлък има реални предпоставки за разкриване на филиал на ВУЗ през учебната 2016-2017 г.

   

Бизнесът изпитва нужда от кадри, учащите се искат да има висше учебно заведение в Казанлък

Има реална възможност през учебната 2016-2017 г. в Казанлък да се открие висше учебно заведение, филиал или факултет на  университет. Това съобщи в Казанлък зам.-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов. Той участва в специална среща с представители на бизнеса и на средните училища в общината. Кметът на община Казанлък Галина Стоянова заяви, че съществуват реални предпоставки това да се случи, тъй като Казанлък има базата и обществените нагласи за това. Тя изтъкна аргументите на общинското ръководство за настояването да бъде открит такъв филиал. Кметът коментира, че на територията на община Казанлък има работещи повече от три хиляди фирми и това е един от сериозните мотиви да бъде продължена дългогодишната идея на кметовете на общината и на казанлъчани за висше учебно заведение в града,  да има специалности, по които да се подготвят децата в Казанлък, за да задоволят нуждите на икономиката. Друг от аргументите е наличието на 22 общински училища на територията на общината и 5 държавни професионални училища. 7500 деца годишно се обучават в тези училища. „Това са млади хора, които задоволяват нуждите на университетите в страната от кадри, а ние искаме те да имат правото на избор да останат в родния си град, за да завършат своето образование и да намерят своята реализация тук. Практически много от фирмите на територията на общината имат различни програми, за подготовка и финансиране на образованието им“, каза още кметът Галина Стоянова, по чиято инициатива се проведе срещата днес.

В нея участваха още доц. Иванка Желязкова, заместник-ректор на Тракийски университет – Стара Загора, по административна, стопанска и информационна дейност, Донка Симеонова, началник на РИО-Стара Загора; Лилия Цонкова, заместник-кмет по проекти, програми, младежка политика и хуманитарни дейности, народният представител Нено Влайков, председателят на ОбС-Казанлък Николай Златанов.

Според социологическа анкета, проведена от РИО-Стара Загора, сред 2655 ученици от 11-те общини в област Стара Загора, е регистриран изключителен интерес към казанлъшки филиал на Тракийския университет, като 72%  от всички запитани са отговорили положително за подобна възможност. Най-голям е интересът към специалностите машиностроене, козметична промишленост, производство и обработка на етеричномаслени култури, хидравлика. Проучване сред над 100 фирми в Старозагорска област показва, че те подкрепят откриването на филиал на висше учебно заведение в Казанлък със специалностите машиностроене и машиностроителни технологии, хидравлика и пневматична техника, етеричномаслени култури.

Владимир Спасов, прокурист на „М+С Хидравлик“, сподели, че машиностроителните предприятия днес изпитват необходимост от инженерни кадри. Според него, дошъл е моментът държавата да изгради стратегия за висшето образование в пълна подкрепа на бизнеса. Над 70% са фирмите в Казанлък, които имат нужда от инженери, като в тези фирми работят около 20 000 души, посочи още Спасов. „Ние сме готови да участваме в обучението на тези кадри“, каза с готовност ръководителят на едно от най-големите и престижни предприятия в община Казанлък.

Едно висше учебно заведение в Казанлък, независимо дали ще е филиал на ВУЗ, факултет или колеж, ще задържи младите хора в града, ще реши въпросът с необходимостта на кадри, а от друга страна в района има изключително добра база за тяхното обучение.  Това сподели директорът на НИТИ Делян Начев. Олег Стоилов, председател на УС на ТПП-Стара Загора, потвърди липсата на инженерни и технически кадри в цялата област Стара Загора, като подчерта че ТПП е готова да работи в тази посока съвместно с бизнеса.

Според Ваньо Цонов необходими са специалисти по производство на органични масла, защото Казанлък е прочут именно като център на Долината на розите, тук се намира Институтът по розата и етеричномаслените култури, и е необходимо потенциалът на региона да се обвърже със създаването на специалисти в тази сфера.

В Казанлък има база и много добри условия за интегритет между образование и производство, подчерта Иван Велчев.

Доц.Иванка Желязкова изрази мнението, че ТрУ подкрепя създаването на филиал в Казанлък, като специалностите трябва да бъдат добре прецизирани.

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов подчерта, че МОН подкрепя всякакви форми на развитие на образованието, които отговарят на нуждите на бизнеса. Казанлък има потенциал, а нуждите на индустрията в града са в съответствие с ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2010 г.                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com