Don't Miss

Закриването на ЦСПП – влиза като точка първа в заседание на Щаба на Кмета

   

Предварително планираното разширено заседание на Щаба на Кмета за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия бе насрочено за утре, 16 октомври 2013 г. Заседанието се свиква във връзка с предстоящия зимен сезон, подготовката на Община Казанлък за работа при усложнени климатични условия и предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението.
Бъдещето на Центъра за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР – гр. Казанлък (ЦССП ) и разпространената информация за неговото закриване и превръщането му в бежански лагер, наложиха по настояване на кмета на община Казанлък в дневния ред да се включи нова извънредна точка 1 – Обсъждане на проблема със закриване на ЦССП-Казанлък и превръщането му в център за бежанци – анализ и оценка на риска.

                break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com