Don't Miss

Заседанието на Председателския съвет, проведено в разширен състав, излиза със специална декларация

   

След като в общественото пространство излезе информация за закриване на Центъра за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР – Казанлък и превръщането му в лагер за бежанци, председателят на Общински съвет-Казанлък Николай Златанов проведе извънредно заседание на Председателския съвет на ОбС, което приключи преди броени минути. В работата му взеха участие кметът на община Казанлък Галина Стоянова, заместник-кметовете Петър Косев и Даниела Коева, както и председателите и членове на три постоянни комисии в Общинския съвет. Това са Постоянната комисия по здравеопазване, Постоянната комисия по сигурност, обществен и екологичен ред и Постоянната комисия по социални дейности и трудова заетост.
Заседанието реши единодушно да излезе с Декларация до Президента на Република България Росен Плевнелиев, до Председателя на Народното събрание Михаил Миков, до Министър-председателя Пламен Орешарски, до заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев. В нея аргументирано ще бъде изразено становището да не се закрива Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР – гр. Казанлък и да не се открива лагер за бежанци на територията на община Казанлък.
Всички участници в заседанието се обединиха около такава декларация, която ще подпишат и тя ще бъде изпратена до Президентството, Народното събрание и Правителството.
Съгласно Правилника за организация и дейността на ОбС-Казанлък ще бъде свикана и извънредна сесия.

                break } } else { }