Don't Miss

Информация за състоянието на яз. „Копринка“

   

Запълненият обем на язовир „Копринка“ към 9.00 часа на 30 март 2015 г. е 99 807 000 куб. метра. Притокът на вода в съоръжението е 28.00 куб.м/сек., а разходът е 28.5 куб./сек, от които 16 куб.м/сек. се изпускат през главния канал на язовира и 12.5 куб. м./сек. – в р. Тунджа.

Температурата на въздуха е 7 градуса по Целзий.                 break } } else { }