Don't Miss

Кметът Галина Стоянова ще участва в работата на 28-та сесия на Конгреса на местните и регионалните власти в Съвета на Европа

   

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова заминава за Страсбург, където ще се проведе 28-та сесия на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа. Изборът на кмета на община Казанлък за заместник-представител на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа бе направен по предложение на Националното сдружение на общините в Р България (НСОРБ).

Конгресът на местните и регионалните власти на Съвета на Европа е един от основните органи на Съвета на Европа. Неговите главни функции са свързани с развитието на местната демокрация в държавите членки на СЕ. България е член на Конгреса от 1992 г. Негов основополагащ документ е Европейската харта за местно самоуправление, в която са заложени всички основни принципи на функционирането на местното самоуправление – изборност на ръководните органи, право на автономност при вземане на решения, самостоятелно управление на бюджета, право на консултиране и др. Конгресът следи за развитието на местното самоуправление в Европа и правилното прилагане на Хартата, като за целта организира наблюдателски мисии в отделни държави, приема доклади, документи и др.

Пленарните сесии на Конгреса се провеждат два пъти годишно – пролет и есен в Страсбург, където е неговата централа. Заместник-членовете на делегацията участват с пълни права във всички прояви на организацията.

28-та, пролетна, сесия на Конгреса на местните и регионалните власти ще се проведе на 24 и 25 март в Страсбург.                 break } } else { }