Don't Miss

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова се отчита за втората година на своя мандат

   

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова ще представи отчет за изпълнението на Програмата за управление на община Казанлък за втората година на мандат 2011-2015 г. на 21 ноември 2013 г., четвъртък, от 17.30 часа в залата на Културно-информационния център на ул. „Искра“ 4.

                break } } else { }