Don't Miss

На вниманието на избирателите от община Казанлък, имали настоящ адрес в чужбина

   

Община Казанлък напомня, че във връзка с предстоящите местни избори, които се очаква да бъдат насрочени в края на м.октомври 2015 г., информираме жителите на общината че  право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Това са български граждани, който имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията Република България към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите.Предвид това, лицата с настоящ адрес в чужбина не попадат в избирателните списъци.

За да могат да упражнят избирателното си право тези българските граждани, които имат заявен настоящ адрес в чужбина, но живеят към момента в Република България на територията на община Казанлък, за да бъдат включени в избирателните списъци следва до 25 април 2015 г. да променят настоящия си адрес в отдел ГРАО, гр. Казанлък, бул. „Княз Ал.Батенберг“ 4 и в кметствата за съответните населени места.

 

                break } } else { }