Don't Miss

Недовършената нова сграда на Дом за възрастни с деменция в Казанлък се руши, а правителството нехае!

   
За цялостното довършване на обекта са необходими около 1 млн. лв. С оглед на неодобрения за финансиране от правителството проект „Довършване строителството на нова сграда на Дом № 2 за възрастни хора с деменция от цялата страна“ в-к „Искра” направи журналистическо разследване по темата. Ето какво видя екипа на вестника с 90 годишна история и какво ни разказа директорът на Дом за възрастни с деменция с 20 годишен стаж на поста Йовка Топалска.
Според правителството построяването на един басейн в населено място с хиляда човека е по-важен от довършването на сграда, в която да влязат да живеят в нормални условия 70 възрастни хора с тежки диагнози в Казанлък. Едва ли хората, които разпределиха и одобриха проектите на общините по Инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” знаят за какво става въпрос. Но, ако тези в София не знаят, то би следвало тези, които са на местно ниво – областен управител, негови заместници и съветници да знаят. Не е ли дошло време да се сложи край на политическите пристрастия и борби и да се обърне внимание на хората, които имат нужда от помощ.  Недовършената нова сграда на Дом за възрастни с деменция в Казанлък се руши поради факта, че не се експлоатира. Всички поредни усилия от 2005 г. до сега за довършване на започнатия строеж са безрезултатни. С неодобрението на нито един от проектите, по които кандидатства община Казанлък по Публичната инвестиционна програма на Правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, сред които бе и проекта „Довършване строителството на нова сграда на Дом № 2 за възрастни хора с деменция от цялата страна“ се изпариха доскорошните надежди, че обектът, в който със започване и недовършване са „заровени“ държавни средства в размер на 890 744 лв. ще бъде довършен и пуснат в експлоатация. Инвестиционният проект за изграждане на нова сграда на Дом за възрастни с деменция бе разработен през 2005 година, като бе разделен на три етапа поради невъзможност за осигуряване на необходимите финансови средства наведнъж. След като община Казанлък кандидатства за неговото финансиране от Социално – инвестиционния фонд към МТСП през 2006 година бе реализиран първият етап на стойност 391 148 лв. – едноетажно крило със стаи за потребителите със самостоятелни санитарни възли, дневна и столова. През 2008 година бе подписан Меморандум за сътрудничество и Споразумение за финансиране със Социално – инвестиционен фонд на микропроект с № 1580 на стойност 499 596 лв. В обхвата на втория етап бе включено изграждане на сградата в груб строеж. С уведомително писмо №1050/26.08.2009г. Изпълнителният директор на СИФ уведомява Община Казанлък за намаляване на средствата в размер до 224 465 лв. с ДДС. Обектът е оставен преходен за след 01.01.2010г. С писмо № 9104-465/15.05.2010г. Министърът на труда и социалната политика уведомява Община Казанлък, че в бюджета на МТСП не са включени средства за финансиране на преходните обекти на СИФ от 2009 г. и действието на Споразумението за финансиране между СИФ и Община Казанлък се прекратява. През 2012 г. общината в лицето на новото ръководство отново кандидатства с проект по „Красива България“ за довършване на сградата. Общинският съвет гласува необходимото съфинансиране и въпреки големите очаквания, за съжаление проектът не бе одобрен. Към настоящия момент сградата не е завършена, не е довършен и грубият строеж, няма покрив, което води до започнал процес на рушене на вече изграденото.
Дом за възрастни с деменция е специализирана социална институция, в която са настанени 70 човека, които запълват изцяло капацитета. Потребителите са от цялата страна с основна диагноза „деменция“ и други съпътстващи тежки заболявания. Близо половината от тях са лежащоболни, изискващи специфични грижи. Имотът има интересна история. Дарен е през далечната 1926 г. на църквата от известния казанлъшки розопроизводител и търговец Димитър Папазов за сиропиталище и старопиталище. До днешни дни волята му е спазена. Имотът е национализиран през 1947 година, но предмета на дейност не е променен. В годините са правени подобрения на имота, за да достигне вида, в който е към момента. Въпреки ремонтите, материалната база е крайно амортизирана, непригодна и не отговаря на необходимите стандарти и критерии за предоставяне на качествени социални услуги. „Стълбите са високи, стаите неудобни без санитарни възли към тях, което много затруднява работата на персонала, както и качествените грижи към потребителите. В дома са настанени както мъже, така и жени от различни краища на България, сред които Варна, София, Габрово, Пловдив, Дряново, Девня, Кърджали и др. Общо 13 са домовете с такъв профил в страната, които са крайно недостатъчни, около 40 човека чакат за приемане в нашата институция“ обясни специално за „Искра“ Йовка Топалска. Персоналът на дома е общо 44 човека – социални работници, фелдшер, психолог,  медицински сестри, рехабилитатор, трудотерапевт, санитари и др. Институцията е на кетърингово хранене, кухнята се ползва за разливане. Поради спецификата на заболяването си потребителите нямат право да напускат пределите на дома. Ежедневието им се разнообразява чрез трудотерапии по интереси, разходки в града, пикници, екскурзии, последната, от които до Смолян и др. Домът е на делегирана държавна отговорност и спрямо броя на потребителите по единен разходен стандарт се определя неговия бюджет. По думите на директора няма проблем с издръжката на социалната институция, проблемът е със старата сграда и недовършената нова. „В ежедневието работата ни е свързана с голямо психическо натоварване и голяма отговорност. Самият факт, че нашите потребители не могат да вършат нищо сами и разчитат изцяло на нас, от тук идва и голямата отговорност не само като грижа. Натоварването идва и от факта, че поради заболяването си потребителите не знаят как да се държат по между си, често се карат, понякога възникват сериозни конфликти между тях, сблъсъци и т. н. С оглед на всичко това ние сме постоянно в напрежение и наблюдение. Понякога потребителите проявяват известна агресивност и към персонала, която идва предимно от мъжете. Имали сме случаи на нападения над персонала, затова и санитарките влизат в стаите по две, особено в нощните смени. Това са редки случаи, хората ни са обучени, знаят какъв да бъде индивидуалния им подход към всеки потребител и бих казала, че се справят отлично. По – възбудимите потребители имат предписана терапия, провежда им се лечение. Това са ежедневни проблеми, с които смятам, че се справяме доста добре. Най-големият проблем си остава старата сграда и недовършената нова. Много се надявахме, че по Публичната инвестиционна програма на Правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ нещата ще бъдат доведени до завършек, но за съжаление проектът не беше одобрен. Собствени средства общината няма, за да довърши изцяло обекта. Това, което ни радва е, че се взе решение от общинското ръководство поне завършеното крило да бъде пуснато в експлоатация през тази календарна година. Така ще можем да използваме поне готовото крило и да преместим една част от потребителите, тъй като в момента те са настанени в стаи от по 6, 7, 8 и 10 легла. Стаите нямат самостоятелен санитарен възел, има само обща тоалетна и баня в коридора. Новата сграда отговаря на всички стандарти и критерии за дементно болни. Има стаи с по едно и две легла и самостоятелен санитарен възел към тях“ обясни г-жа Топалска. Въпреки трудните времена и икономическата криза добрите хора с възможности не забравят тези в нужда. Домът има своите дарители, последното дарение е получено от арх. Ваня Фурнаджиева. С дарените от нея средства в размер на 2 050 лв.  бе закупен пациентски лифтер за повдигане на лежащо болните. Дарения се получават и от близки на домуващите под различна форма. Младежи ГЕРБ също имат принос за по-добрите условия в дома, като с тяхна помощ през изминалата година бе пребоядисано едно от мъжките отделения.
 По темата работиха
Владислава Василева  – вестник Искра
и Кристалина Вълчева  – вестник Искра
                break } } else { }