Don't Miss

Община Казанлък връчи стипендии за деня на българската община

   

На 12 октомври се чества Денят на българската община. На 13 октомври във фоайето на Община Казанлък бе отбелязан Празникът на общината като административна структура и 136 години от началото на местното самоуправление в града на розите. Поздравление към служителите в общинска администрация поднесе кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Тя благодари на своя екип, на заместник-кметовете Лилия Цонкова, Даниела Коева и Петър Косев, на директора на Общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“ Николай Чалъков, на директорите на дирекции и на цялата администрация за тяхната работа. Благодарение на съвместните усилия на всички, макари в трудни години, община Казанлък се развива и уверено върви напред.

Да идват с удоволствие на работа, пожела председателят на Общинския съвет Николай Златанова на администрацията, а общественият посредник подчерта, че винаги намира съдействие от общинските служители при решаването на въпроси, свързани с нейната работа.

С парични награди бяха отличени за своята работа служители от отделите „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ и „Програми, проекти и младежка политика“.

Община Казанлък е не само най-големия необластен център, но целта на настоящото общинско ръководство е непрекъснато да развива града и населените места, така че общината да се нареди сред най-добре развиващите се и проспериращи общини в България, съизмери с областните центрове. Общината е спечелила и работи по проекти за над 80 млн. лв. в различни сфери. Със средства от общинския бюджет се подобрява инфраструктурата, обновяват се и се реконструират обекти във всеки квартал и населено място. През последната година се направи изключително много – обновиха се двата големи парка в града „Розариум“ и „Тюлбето“, Младежкият дом, детски градини и ясли, създадоха се локални паркове и се облагородиха междублокови пространства. Над 100 улици са ремонтирани и асфалтирани с общински средства. Работи се върху подобряване на цялостната визия на Казанлък и населените места. За постигнатите резултати принос има и Общинският съвет, на професионализма и отговорността на общинските съветници и на доброто взаимодействие с Общинска администрация.

Със Заповед на Кмета на община Казанлък в съответствие с Общинската програма за закрила на детето, Община Казанлък отново отпуска едногодишна стипендия в размер на 130 лв. месечно на ученици, постигнали високи резултати на национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Това са Весела Петкова Паунова  – пети клас от СОУ „Екзарх Антим I“, Ани Тенчева Тенева – трети клас от СОУ „Екзарх Антим I“, Златомир Николаев Трифонов – осми клас от СОУ „Екзарх Антим I“,  Хелена Илинова Калайджиева – трети клас от СОУ „Екзарх Антим I“, Цветан Костов Стоянов – четвърти клас от ОУ „Чудомир“, Мартин Тенев Папанов – девети клас.

За доброто настроение на общинските служители ще допринесат изпълненията на Даниела Накова и Ивелина Делчева от ОДК „Св. Иван Рилски“, възпитаници на Надя Тончева; танцова формация към СОУ „Екзарх Антим I“ с ръководител Ваня Минчева и Общинският струнен оркестър –Казанлък с инструментални изпълнения на евъргрийни.

Ученици, отличени с едногодишна стипендия от Община Казанлък:

1.         Весела Петкова Паунова,  ученичка в пети клас на СОУ „Екзарх Антим І“ за учебната 2014/2015 г. – първо място, първа възрастова група на МДФ „Слънце, радост, красота“, гр. Несебър 2014 г.; Диплом за присъдена сребърна лира на Орфей от ХІV Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, гр. Стара Загора, 2014 г. – народно пеене и пиано, втора възрастова група.

2.         Ани Тенчева Тенева, ученичка във трети  клас на СОУ „Екзарх Антим І“ за учебната 2014/2015 г. –Диплом за присъдена  Златна лира на Орфей на ХІV Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, гр. Стара Загора, 2014 г. – пиано; първо място, втора възрастова група на Международен детски фестивал „Слънце, радост, красота” (гр. Несебър, 2014 г.), първо място , втора възрастова група  на Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега“, гр. Бургас, 2014г.

3.         Златомир Николаев Трифонов, ученик в осми  клас на СОУ „Екзарх Антим І” за учебната 2014/2015 г. – Диплом за присъдена  Златна лира на Орфей на ХІV Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, гр. Стара Загора, 2014 г., първо място , трета възрастова група  на Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега“, гр. Бургас, 2014г., първо място, втора  възрастова група на Международен детски фестивал „Слънце, радост, красота” (гр. Несебър, 2014 г.)

4.         Хелена Илинова Калайджиева, ученичка в трети клас на СОУ „Екзарх Антим І” за учебната 2014/2015 г. – Диплом за присъдена  Златна лира на Орфей на ХІV Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче”, гр. Стара Загора, 2014 г., второ място, първа възрастова група на Международен детски фестивал „Слънце, радост, красота” (гр. Несебър, 2014 г.), първо място , втора възрастова група  на Международен конкурс на изкуствата „Радост на брега“, гр. Бургас, 2014г.

5.         Цветан Костов Стоянов, ученик в четвърти клас на ОУ „Чудомир“ за учебната 2014/2015 г. – първо място на Държавно индивидуално първенство по ускорен шахмат за момчета до 10 и 8 г. 2014г., първо място на Държавно индивидуално първенство за момчета до 10г., 2014г.

6.         Мартин Тенев Папанов, ученик в девети клас за учебната 2014/2015 г. – трето място на Държавен личен и отборен шампионат (издръжливост по точки), гр. Пазарджик – 2014, трето място на Държавен личен и отборен шампионат, гр. Казанлък 2014 г.                 break } } else { }