Don't Miss

Община Казанлък подписва договор с БТА за разкриване на пресклуб в Казанлък

   

На 30 март 2015 г. от 13.00 часа в сградата на Община Казанлък ще бъде официално подписан договорът за предоставяне безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция на  имот – общинска собственост, намиращ се ул. „Искра“ 4, съгласно Решение  № 1237 от 25 февруари 2015 г. на Общински съвет-Казанлък.

Инициативата, обявена в Казанлък още в началото на месец февруари от генералния директор на агенцията Максим Минчев,  е БТА да отвори свой национален пресклуб в Казанлък със свой кореспондент в града на розите. Така Казанлък ще стане част от мрежата национални пресклубове на агенцията.

По внесено предложение от Общинска администрация на сесията на 25 февруари 2015 г. Общинският съвет на Казанлък прие решение да бъде предоставено безвъзмездно за управление на Българска телеграфна агенция помещение – част от публична общинска собственост, намиращо се на ул. „Искра“ 4, именно с цел създаване на пресклуб на информационната агенция.

Създаването на такъв пресклуб ще съдейства за популяризирането на богатото културно-историческо наследство на града на розите и ще даде възможност за повече гласност на инициативите на местната власт за просперитет на общината.                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com