Don't Miss

Община Казанлък се включва в Третата глобална седмица за пътна безопасност

   

С решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации от 10 април 2014 г., периода от 4-10 май 2015г. е обявен за Трета глобална седмица за пътна безопасност. Пътната безопасност е резултат от целенасочени и обединени  усилия на различните правителствени и неправителствени структури и на цялото общество.

„Спаси живота на децата“ е официалното лого на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност.  В тази връзка ООН разпространи „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която децата изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. Третата глобална седмица за безопасност на движението на ООН посветена на детската безопасност дава огромна възможност за мобилизиране на широк кръг от институции на централно и местно ниво за извършване на оценка на детския травматизъм по пътищата, набелязване и реализиране на редица мероприятия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.

В община Казанлък са предвидени инициативи, насочени не само към ученици, а и към всички участници в движението, защото само обединените усилия на родители, учители, ученици, институции, неправителствени организации, бизнес и медии могат да осигурят по-висока безопасност за децата по нашите пътища.

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт в партньорство с Община Казанлък и АСК „Ефко Рейсинг Казанлък“ с председател Стефан Драганов – председател на Комисията по сигурност, обществен и екологичен ред при Общински съвет-Казанлък са организатори на редица мероприятия, включени в Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност. На 04.05.2015 г. Третата глобална седмица ще бъде открита  с представяне на презентация на тема „Безопасност на движението“, откриване на изложба на тема „Спаси децата на пътя“ и награждаване на участниците в конкурса.  На 05.05.2015 г. в ПГТТМ ще се проведе Ден на отворените врати. Децата и учениците от всяко едно детско и учебно заведение ще имат възможност да посетят ПГТТМ, където  ще бъде представена презентация с основните правила за безопасно движение, съобразена с възрастта на децата. За 07.05.2015г. е предвидено провеждането на състезание по безопасност на движението по пътищата с ученици от 5,6,7 и 8 клас. Открит урок по пътна безопасност с демонстрации и с участието на Клуб по приложно колоездене с ръководител Йовка Пашова ще се проведе на 08.05.2015г. в двора на ПГТТМ.                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com