Don't Miss

Община Стара Загора превърна археологическите паметници в центъра на града в модерна туристическа атракция

   

Останките от Античността бяха съхранени и интегрирани в съвременната градска среда с европейско финансиране. Договор: BG161PO001/3.1-03/2010/024 «Превръщане на културно-исторически паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция»
Бенефициент: Община Стара Загора
Стойност на проекта: 4 387 493,88 лв.
Съфинансиране от Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013) – по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.3-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“: 3 550 360,04 лв.
Продължителност на проекта: 24 месеца.
Завършиха дейностите по проекта за превръщане на културно-историческите паметници от Античния период на Стара Загора в туристическа атракция. Проектът е на стойност над 4 млн. лева и включва консервиране, реставриране и експониране на елементи на отбранителното съоръжение (Западната порта, крепостните стени, главния площад и улиците на античния град), оформяне на модерни външни експозиционни зони, интерактивна информационна система и туристическа инфраструктура за оформянето на завършен туристически маршрут към монументалния археологически комплекс.
„Като кмет на Стара Загора и като човек, който обича града си, съм горд, че успяхме да реализираме този проект. Съхраняването на археологическото и културно богатство и превръщането му в модерен туристически продукт е една част от резултатите, които очакваме. Другата също е много важна – като средище на древна култура, градът ни става по-привлекателен и конкурентоспособен“, подчерта кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. По думите му, развиването на модерен туризъм е важна стъпка към по-висок стандарт на живот за старозагорци, по-добра работна среда и просперитет на региона.
Официалното откриване на античния комплекс се планира да бъде в края на м.Май или началото на м.Юни, като за целта ще бъде подготвено специално представление, съчетаващо усилията на културните институции в града, съобщи днес зам.-кметът Иванка Сотирова. Завършилият проект вече беше представен пред участниците на туристически форум, проведен в Палма де Майорка.

Конкретните дейности по проекта обхващат:
Консервация и експониране на Западната порта с протейхизма и прилежаща крепостна стена в археологическа среда:
В максимална степен са съхранени всички оригинални архитектурни детайли от Западната порта с прилежащите й стени и протейхизмата (допълнителна външна крепостна стена). Очертани и пригодени за туристически посещения са всички елементи на отбранителното съоръжение – портата, крепостните стени, улиците, както и хронологията на етапите на изграждане на крепостната система в Античността. Създаден е подход от запад, който осигурява достъп до археологическия комплекс и начало на туристически маршрут, логично започващ от влизането през портата на античния град.
1968 г. 2013 г.                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com