Don't Miss

Повече отговорност и задължения за дърводобивните фирми поиска кметът на общината Галина Стоянова

   

Три задължителни клаузи да фигурират в договора между ДСГ-Казанлък и фирмите изпълнители на дърводобивна дейност на територията на община Казанлък, поиска кметът на общината Галина Стоянова. Това са: фирмите да възстановяват канавките и сервитута на 4-класната пътна мрежа като банкетите, както и самите пътища, които се разрушават вследствие движението на тежкотоварните машини с дървесина; да се съгласуват маршрутите за превозване на дървесината с кметовете на населените места  и да се осъществява строг контрол на тонажа на камионите и другите тежки машини, които извозват дървесината, като се въведе и ограничение за извозване в тъмната част на деня. Тези условия трябва да залегнат в договорите с дърводобивните фирми, за да ги направят по-отговорни към инфраструктурата в населените места и общинските пътища, защото в момента се забелязва масово унищожаване на канавките, на банкетите и на самите пътни платна.

По данни на кметовете на Розово, Средногорово, Горно Черковище, Горно Изворово и град Крън, които присъстваха на срещата, фирмите изпълнители не спазват разрешения тонаж, не пазят пътищата и мостовете. В с. Ясеново мостът е затворен, защото вече е разбит от тежката техника и се налага да бъде възстановен със средства от общинския бюджет в размер на 60 хиляди лева. В момента обаче камионите минават през селото и тъй като пътищата не са подходящи за високия тонаж на камионите, причиняват щети върху ВиК-мрежата в селото. В Розово положението също не е добро – там мостът също се разбива от тежкотоварните машини, превозващи дървесина, алармира кметът на селото Теодора Георгиева. Тя поиска маршрутът на камионите, извозващи дървесината, да се съгласува с кметовете на населени места, което бе подкрепено от кметовете на селата Горно Изворово, Горно Черковище, Средногорово и град Крън.

Поради разрушените канавки на пътищата пък се образуват водосбори, които заливат пътищата и създават проблеми като появилите се преди 10 дни в западната част на града високи води от селата Шейново, Хаджи Димитрово и Крън.

По думите на Тошо Петров, директор на ТП „Държавно горско стопанство-Казанлък“, вече е създаден дежурен екип, който разполага с високопроходима техника и ще може да осъществява контрол и да прави проверки на място при подаден сигнал за нарушения.

По информация на Христо Петров, прокурор в Районна прокуратура – Казанлък през 2014 г.107 са били преписките за незаконна сеч, като 14 лица са осъдени.

Според Павлин Коцев, началник-сектор „Охранителна полиция“ при РУ „Полиция“ – Казанлък ситуацията с ромските набези в горските територии са овладени в голяма степен, предвид прилаганите строги мерки към нарушителите. В община Казанлък действа и Наредба № 1, съгласно клаузи в която се отнема имуществото на бракониери и нарушители, а заловеното количество незаконно придобита дървесина или селскостопанска продукция се продава на търг.

По информация на РУ „Полиция“ 7 са фирмите, които имат договори за дърводобив, но много повече са фирмите, които извозват дървесината и точно там трябва да се прилага завишен контрол.

По молба на директора на ДСГ-Казанлък Община Казанлък ще провери договорите със земеделски стопани, за да се възстановят ивиците между горския и земеделския фонд, където те са унищожени.

В срещата участваха заместник-кметовете на община Казанлък Даниела Коева и Петър Косев и началниците на четирите участъка на ДСГ-Казанлък.                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com