Don't Miss

Приключи първата в община Казанлък кампания „ Стъпка по стъпка към град с нулеви отпадъци“

   

Община Казанлък благодари  на всички жители на общината, които взеха участие  в кампанията „Стъпка по стъпка към град с нулеви отпадъци“с пожеланието заедно да превърнем инициативата в традиция и да съберем повече ненужни вещи, които да предадем за рециклиране.

В обявените дни за събиране на отпадъците от домовете са получени общо 7 обаждания, като са обслужени 5 адреса, от които са събрани общо 21 бр. големи електроуреди – хладилници, телевизори и съдомиялни машини.

Партньорите на Община Казанлък, участници в кампанията –  „Емил Узунов -Монамур“ ЕООД  и „Металхарт“ ЕООД, изпълниха своя ангажимент, като се отзоваха на всички повиквания на граждани.

От разположените по пунктовете контейнери за стари дрехи са извозени 14 куб.метра стари дрехи, а в контейнерите за малки електроуреди са депонирани няколко стари компютъра.

Вярваме, че тази кампания е едно добро начало –  първата стъпка за разделно събиране на отпадъци и превръщането им в ресурс.                 break } } else { }