Don't Miss

Проверяваме осигуровки, трудов договор и задължения с ПИК

   

Над 2450 са новите потребители получили своя персонален идентификационен код (ПИК) от Приходната агенция в Област Стара Загора до края на месец август. Чрез него лицата могат да проследят движението по данъчно-осигуиртелната си сметка, размера на осигурителния доход върху който са осигурени, да проверят дали информацията от трудовия им договор съответства на същата декларирана от работодателя им и други.

1630 са исканията подадени с ПИК от клиенти за издаване на различни документи от НАП в Стара Загора от началото на годината.

Чрез ПИК клиентите на приходната агенция могат да поискат и издаването на документ, например удостоверение за липса на задължения.

Към момента най-използвани услуги чрез ПИК са справка за трудов договор – позволява на лицето да провери вида на трудовия си договор – за пълен 8 часов работен ден или 4 часов такъв; справка за осигурителния доход- съдържа информация върху каква сума работодателят внася осигурителни вноски на съответното лице; справка за задължения за данъци и осигурителни вноски; справка за извършени плащания – съдържа информация за сумите платени от лицата през съответната данъчна година; справка за членството на лицата в пенсионен фонд.

Всеки клиент проявил интерес към услугата, може да получи своя ПИК, като посети офис на НАП по постоянен адрес и подаде заявление по образец. Издаването му е безплатна услуга, както всички останали предлагани от Националната агенция за приходите, и се получава в момента на подаване на заявлението, лично от лицето.

Удостоверението за ПИК съдържа комбинация от 12 символа и позволява достъп до част от E-услугите на НАП, за които не се изисква електронен подпис.

Дарик                 break } } else { }