Don't Miss

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В КАЗАНЛЪК

   

Дирекция „Бюро по труда“ – Казанлък СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА към 02.09.2014 г.

БРОЙ ДЛЪЖНОСТ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1 Секретар Средно, английски и френски, компютърни умения
2 Технически секретар Средно, компютърни умения
1 Домакин Средно
4 Медицинска сестра Висше-мед. сестра или акушерка, 1г. стаж по специалността
2 Кредитен експерт Висше или средно, основни компютърни умения, работа на граждански договор
2 Кредитен консултант Средно, компютърни умения, работа на граждански договор
5 Кредитен консултант Средно, компютърни умения, работа на граждански договор
3 Координатор  на  AVON Средно, работа на граждански договор
10 Дистрибутор  на  AVON Средно, работа на граждански договор
1 Търгавски посредник Средно, шоф. книжка кат. „В“
1 Химик Висше – химия, компютърни умения
6 Апретурист, влакна/текстил Средно, основно, желателно с квалификация по професията
1 Машинен оператор, сушене на влакна Средно, основно, желателно с квалификация по професията
2 Секционен майстор Средно-текстилна техника, 2 г. стаж по професията
1 Техник-механик Средно-текстилна техника
2 Тъкач Средно-текстилна техника
2 Сновач Средно-текстилна техника
1 Вдевач Средно-текстилна техника
4 Машинен оператор, металообработващи машини Средно-машинен техник, работа на програмен струг с ЦПУ
1 Шлайфист Средно техн., 4г. стаж
3 Стругар Средно, от 2 до 5 г.стаж по професията
1 Фрезист Средно, 1г.стаж по професията
1 Оператор, преса Средно, 1г.стаж по професията
1 Шлосер Средно техническо-Технология на машиностроенето, 1г. стаж по специалността
1 Шлосер-монтьор Средно, 2г. стаж по професията
1 Специалист, дървообработващи машини Средно-дървообработване, 3г. стаж
8 Машинен оператор, банциг Средно специално-дървообработване, 3г. стаж
2 Дърводелец, мебелист Средно, основно, 2г. стаж по професията
1 Дърводелец Средно, 5г. стаж по професията
2 Машинен оператор, сондажно оборудване Средно, шоф. книжка категория „В“ или „С“
1 Електротехник Средно техническо, документ за квалификация, 1г. стаж по професията
2 Дограмаджии Средно техническо или технически умения, да са работили в производство
1 Готвач Средно, квалификация, 1г. стаж
2 Готвач / пицар Средно, 1г. стаж по професията
3 Помощник – готвач Средно, опит по професията
29 Машинен оператор, производство на експлозивни вещества Основно
19 Монтажник, изделия от метал Средно
30 Машинен оператор, металообработващи машини Средно
1 Монтажник, изделия от метал Средно техническо
1 Водач, мотокар Средно, квалификация
3 Тракторист Средно,основно,кат.Ткт, 1г. стаж
1 Кондуктор Средно
1 Шофьор на камион с кран Средно, правоспособност, 3г. стаж
1 Техник, електротехника на автомобилния транспорт Средно – Електротехника на автомобилния транспорт, 1г. стаж по специалността, шоф. книжка кат. „С“
2 Мияч, превозни средства Основно, технически умения, опит по професията
1 Камериерка Средно
1 Общ работник Основно
2 Огняр Средно специално, правоспособност за огняр и ел.техник
1 Охранител Средно, основно, категория „В“
1 Гардеробиер Средно, шивашки умения
1 Крояч Основно, квалификация или опит
9 Шивач Основно, квалификация или опит

ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – КАЗАНЛЪК

БУЛ. „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ № 4, ЕТ. 4

За работодатели тел. 0431 / 64592                 break } } else { }