Don't Miss

Стартира проект на Община Казанлък за предоставяне на услугата „Личен асистент“

   

До 9 април се приемат заявленията за кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти 

Община Казанлък е партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект „Нови възможности за грижа” за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“, като ще има възможност за предоставяне на услугата на 40 потребители. Проектът е с продължителност 13 месеца, а срокът на предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ – 10 месеца.

По повод старта на проекта по договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. днес в Казанлък се проведе пресконференция на заместник-кмета по програми, проекти, младежка политика и хуманитарни дейности на община Казанлък Лилия Цонкова и екипа по проекта. В пресконференцията участваха още Мима Орачева, директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Казанлък, Виолета Пеева, началник-отдел „Хора с увреждания“, както и граждани, желаещи да се включат в проекта като потребители или лични асистенти.

Заместник-кметът Лилия Цонкова представи проекта, като акцентира на основните дейности и цели, а именно – намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи  и подобряване качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване последствията на социално изключване и бедността. Ще се осигури плавен преход между стария и новия програмен период, като се подобри достъпът до основни социални и до здравни услуги. Лицата с увреждания и затруднено обслужване ще получат право на индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент“.

Целевите групи са хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, семейства на деца с увреждания, самотно живеещи и тежко болни лица.

На пресконференцията днес бе обяснена процедурата за подаване на заявленията за потребителите и за личните асистенти, необходимите документи за кандидатстване и заявленията, като цялата информация и образците на документите можете да разгледате и да изтеглите в прикачените към този текст документи.

Заявленията от кандидатите за потребители и кандидатите за лични асистенти ще се приемат в Община Казанлък, Деловодство, гише № 2 от 27 март 2015 г. като крайният срок е 9 април 2015 г.                 break } } else { }