Don't Miss

УНИЦЕФ-България стартира информационна и социална кампания, посветена на правото на детско участие

   

УНИЦЕФ България стартира информационна и социална кампания, посветена на
правото на детско участие. Това представлява информирано и доброволно
включване на децата – в това число деца от маргинализираните групи, деца
на различна възраст и с различни способности – във всички въпроси, които
ги засягат пряко или косвено.

Първият етап от кампанията на УНИЦЕФ се състои в провеждането на
консултации с деца от различни възрастови групи с различен социален
статус или етнически произход. До 10 април те ще имат
възможността да попълнят онлайн анкета – МОЯТ ГЛАС Е ВАЖЕН, засягаща
значими въпроси от обществен характер като образование,
здравеопазване, социална защита, свободно време и т.н. Тези консултации
ще бъдат взети предвид от Народното събрание и Държавната агенция за
закрила на детето при актуализирането на Националната стратегия за
детето.
Вторият етап на кампанията ще започне в началото на месец април и ще
бъде насочен към промяна на обществените нагласи по отношение на
детското участие.
Желаещите деца имладежи от община Казанлък могат да попълнят анкетата на следния адрес                 break } } else { }