Don't Miss

16 сдружения на собственици, изявяват желание да санират блоковете си в Казанлък

   

След като Община Казанлък проведе разяснителна кампания по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, към момента в Общината са регистрирани 16 сдружения на собственици, които изявяват желание да санират жилищните сгради, в които живеят.

Днес кметът на община Казанлък Галина Стоянова проведе среща с представителите на тези сдружения с цел да бъде подкрепено тяхното желание и усилията им да кандидатстват за финансиране по националната програма. Представителите на сдруженията коментираха затрудненията, които срещат по места, като най-честите са нежелание на един или двама собственици да се включат към програмата, което затруднява придвижването на документите за цялата жилищна сграда. Друг проблем е дългото време, което отнема получаването на декларации от собственици, живеещи извън страната.

Кметът на община Казанлък изрази готовност всеки един от конкретните проблеми да бъде разрешен със съдействието на Общинска администрация, като по този начин се улесни подготвянето на документацията и придвижването й към Областна администрация и Българската банка за развитие.                 break } } else { }