Don't Miss

6.8 литра на кв. м са валежите в Казанлък

   

Измереното количество дъжд в Казанлък на 27 март 2015 г. е 6.8 литра/квадратен метър.

Запълненият обем на язовир „Копринка“ е 97 343 000 куб. метра. Притокът на вода в съоръжението е 18.590 куб.м/сек., а разходът е 16 куб.м/сек., които се изпускат през главния канал на язовира.                 break } } else { }