Don't Miss

657 деца отдъхваха това лято в казанлъшкия общински лагер „Паниците“

   

На 01.09.2014 г. приключи последната смяна в общинската почивна база „Паниците“ край гр. Калофер. Обновеният през 2013 г. детски лагер отвори врати на 30 юни и предостави на летуващите чудесни условия за почивка, игри, обучение и занимания. Предлаганата от страна на Община Казанлък социална услуга за 7-дневен престой се заплаща 35 лв. за дете от детска градина и 42 лв. за ученик, което включва четири хранения за ден и нощувка.
Едноседмичният отдих в ПБ „Паниците“ ще остане незабравим за малчуганите от детските градини „Здравец“ и „Пчелица“ в гр. Казанлък. За тях това бяха седем незабравими дни! Дни, изпълнени със смях, забавления, песни, разходки и разбира се, много игри.
За две поредни седмици беше осигурен престоят на младежи с ментални увреждания от Защитеното жилище в с. Овощник, като в същото време се извърши основен ремонт на покривната конструкция на обитаваното от тях целогодишно жилище.
И тази година бе подпомогната младежката инициатива Еколагер „Паниците“, организирана от Национална организация на скаутите – регион Казанлък. Участие взеха 18 деца.
Безплатен престой получиха и четири деца от ромски произход като част от дейностите по превенция на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход.
Със Заповед №1651/01.08.2014 г. на Кметът на община Казанлък награди с безплатен обучителен и възстановителен лагер за една седмица в Почивна база „Паниците“ ученици и техните треньори от Волейболен клуб „Казанлък“. Средствата бяха осигурени от Общинската програма за закрила на детето за 2014 година, Приоритет VI „Закрила на деца с изявени дарби“, цел 2 „Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата“, дейност 2.8. „Организиране по направления лагер-школи на общинско ниво през ваканциите“.
През последните няколко години традиция стана Община Казанлък да предостави цялата база за две поредни смени на Националната школа по физика с ръководител Теодосий Теодосиев. Сред невероятната природа 84 деца от Казанлък и цяла България се обучаваха и същевременно почиваха и събираха сили за нови по-високи постижения на национално и международно ниво в областта на физиката.
Благодарение на Община Казанлък, която въпреки финансовите затруднения се постара да подобри максимално условията в лагера и тази година интересът на деца и родители беше засилен, в резултат на което базата беше посетена от 657 деца, което е с 57 повече в сравнение с миналата година.

                break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com