Don't Miss

EVN България и Общественият посредник на Община Казанлък със съвместна инициатива

   

За периода от 25.03. до 27.03.2015 г. представител на дружеството ще обслужва клиенти в офиса на Обществения посредник на Община Казанлък

По инициатива на Обществения посредник на Община Казанлък,г-жа Гинка Щерева, ЕVNБългария осъществява съвместна инициатива за клиентско обслужване. Като част от кампанията „EVNМесец на клиента“ сътрудник на EVN България ще бъде на разположение на гражданите в приемната на Омбудсмана,г-жа Гинка Щерева в дните от 25.03.2015 г. (сряда) до 27.03.2015 г. от (петък) включително, от 09:00 до 16:00 ч. Общата кампания цели да предостави информация на гражданите, относно важни за тях услуги, които се предоставят от EVNБългария.

Акцент на съвместната кампания ще бъдат някои от най-полезните и удобни за клиентите безплатни услуги:

  • Актуализация на клиентски данни: Често при смяна на собственост на имот, наследяване или други причини, новите собственици пропускат необходимостта от смяна на титуляра на партидата. Това създава неудобства и за двете страни, тъй като EVN България може да предоставя информация само на титуляри на партиди.

Необходими документи за безплатна смяна на титуляр на партида при:

  • Нов собственик: документ за самоличност и документ за собственост
  • Наследник/ци: документ за самоличност и удостоверение за наследници

Дейностите по актуализация на клиентски данни се извършват при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

  • Известяване чрез SMS/имейл– информация за просрочени задължения и информация за стойността на фактурата. Чрез тази услуга клиентите получават безплатно информация за стойността на своята фактура, както и информация за наличие на просрочени неплатени задължения, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава най-малко 3 дни преди прекъсването, което значително намалява риска от пропускане на сроковете за плащане и свързаното с това прекъсване на захранването. Досега над 45 500 клиенти са заявили да получават SMS или имейл известявания.

 

Съвместната инициативата се провежда в рамките на кампанията „EVNMeсец на клиента“. По време на кампанията при заявка на една от посочените безплатни услуги всеки клиент изтегля специална (скреч) карта, при изтриването на която може да спечели една от общо 15 000 награди. Сред тях големите награди са „Термография на жилище“, чрез които спечелилите клиенти ще получат  прецизно и цялостно енергийно изследване на своя имот.

В допълнение, на разположение на клиентите по всяко време на разположение е и платформата за информация и онлайн плащания„EVN Онлайн плюс“, достъпна наhttps://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx

Чрез „EVN Онлайн плюс“всеки свой клиент може да се информира за своето месечно потребление и фактури за консумирана електроенергия за последните 13 месеца под формата на цветни графики. Цветните графики се намират в меню „История на фактури“ и предоставят:

Съвместната кампания на EVNБългария и Обществения посредник на Община Казанлък е своеобразно продължение на доброто сътрудничество между дружеството и обществения посредник.                 break } } else { }

This site is protected by wp-copyrightpro.com