Connect with us

България

Скандални ДОКУМЕНТИ! Ето как Промяната спря газа от Русия, докато ни замазваше очите с…

Published

on

На 13 април 2022 г. на оперативно съвещание на Министерския съвет е решено “Булгаргаз” да не плаща газа по договора с “Газпром” в рубли. Това се случва половин месец преди уж извънредното съобщение от кабинета “Петков”, че руската компания спира газа от 07:00 часа на 27 април за България и въпреки активната кореспонденция с руската компания, пише Труд.

Всичко става ясно от доклад до изпълнителния директор на “Булгаргаз” ЕАД Людмил Йоцов, изготвен от шефове на дирекции в газовото ни дружество. Документът е заведен в “Булгаргаз” на 24 април 2022 г. и съдържа всички подробности от кореспонденцията между “Булгаргаз” и “Газпром” в рамките на въпросния месец април.

Още по-странно е, че въпреки решението от заседанието на “Дондуков” 1, “Булгаргаз” пише писмо до “Газпром” за допълнително разяснение относно новия механизъм на плащане на доставките. Видно от доклада, писмото е с изх.№ТТ-48 от 15 април 2022 година, или два дни след оперативното съвещание при премиера Кирил Петков.

На 15 април 2022 година зам.-министърът на енергетиката информира шефа на “Булгаргаз” и шефа на БЕХ, че на оперативно съвещание на Министерския съвет от 13 април 2022 г. е решено Булгаргаз да не предприема действия по изпълнение на предложението на “Газпром”.

В доклада е изчерпателно изброена кореспонденцията с “Газпром”, като се започва от писмо изх.№ГЭ/02-1768 от 01.04.2022 г., с което „Газпром“ информира България, че в съответствие с указ №172 от 31.03.2022 на Президента на Руската Федерация, считано от 1 април 2022 г. доставките на природен газ по външнотърговските договори на “Газпром” за доставка на природен газ с чуждестранни лица, плащанията по Договора следва да се извършват в рубли.

Още на 1 април от “Газпром” са информирали България за новите начини на плащане на руския газ въз основа на издадения Указ от президента на Руската Федерация.

Към писмото са приложени и инструкции от няколко страници от “Газпромбанк” със стъпките за откриване на сметка в руски рубли за извършване на плащанията за доставка на природен газ. В доклада на “Булгаргаз” се казва, че “в случай, че “Булгаргаз” се съгласи на поставените условия и подпише писмото, същото ще се счита за неразделна част от Договора”.

Придружителните инструкции от “Газпромбанк” с подробно описани стъпки за плащане в две сметки – в долари и вътрешното превалутиране в рубли за газовите доставки.

От доклада, а и от кореспонденцията между “Газпром” и Булгаргаз” става ясно, че още на 1 април 2022 г. правителството ни е знаело, че в случай, че “Булгаргаз” не осъществи плащанията по Договора в руски рубли, Газпром ще преустанови доставките на газ.

На 8 април 2022 г. с друго писмо с изх.№ГЭ/02-1965 “Газпром” информира “Булгаргаз”, че всички последващи плащания за доставки през април 2022 г. трябва да бъдат извършени в руски рубли, като плащането е дължимо не по-късно от 18.04.2022 г.

“Булгаргаз” е информирало “Български енергиен холдинг” ЕАД и министерството на енергетиката за получените от руския доставчик писма. Следват още две писма от “Газпром” – изх.№ГЭ/02-2266 от 22.04.2022 г., в което от руската компания информират, че по силата на точка от Указа на Владимир Путин, на „Газпром“ се забранява по-нататъшна доставка на природен газ на чуждестранни купувачи в случай, че плащането не е извършено или е извършено в чуждестранна валута, а също, ако е по сметка в банка, която не е упълномощена за това.

Второто писмо от “Газпром” от 8 април 2022 г., в което отново руската компания отбелязва, че плащанията от април 2022 г. трябва да са в руски рубли.

Едва последното писмо от “Газпром”, с дата 26 април 2022 г. стана достояние на широката общественост, с което от газовия гигант информираха “Булгаргаз”, че спират доставките на газ. В доклада на “Булгаргаз” то е описано с изх. №ГЭ/02-2306 със следното: “във връзка с непостъпило плащане, съобразно Указа на президента на Руската федерация, се прекратяват доставките на природен газ, считано от 07:00 часа на 27.04.2022 г.”

Из доклад на енергийния министър Александър Николов до Министерския съвет: Към настоящия момент не са приети санкции от ЕС, които забраняват плащане в рубли

„… Извън така описаните търговски, финансови и правни рискове, които би поело “Булгаргаз” ЕАД, в случай, че предприеме действия да изпълни указанията на руската страна в посочения срок 18.04.2022 г. под “заплахата”, че ще бъдат преустановени доставките, съществува и репутационен риск за българската страна от налагане на санкции от Европейския съюз.

Според председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, чието изказване бе цитирано от медиите на 08.08.2022 г. „… заплащането в рубли ще бъде нарушение/заобикаляне на санкциите, които са наложени от Русия”.

Въпреки, че към настоящия момент не са приети санкции на ЕС, които забраняват плащането на газ в рубли, с оглед на създалата се ситуация този факт може да стане релевантен в най-кратки срокове…”

Заради клаузата “вземи или плати”: Дължим пари за заявените количества дори и да не ползваме доставки

Справката, която е изпратена от “Булгаргаз” до КЕВР за заявени, закупени и прогнозни количества за 2022 г. по дългосрочния договор с “Газпром” №02-12-13 от 15.11.2012 г., който е с действие до 31 декември 2022 г.

“Булгаргаз” ЕАД има задължения по клаузите “вземи или плати” по дългосрочните договори с ООО “Газпром експорт”, се разбира от писмо до Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР) от дата 8 април 2022 г. от изпълнителния директор на “Бургаргаз” Людмил Йоцов.

Според кореспонденцията между Йоцов и шефа на КЕВР Станислав Тодоров, те предвиждат следното: “По договора с ООО “Газпром експорт” задължението по клаузата “вземи и плати” е за 80% от годишно договореното количество. В случай на неизпълнение, “Булгаргаз” ЕАД дължи плащане на неприетите количества в размер на 70% от средногодишната цена на доставка.

“Булгаргаз” ЕАД има право да получи тези количества в рамките на 6 месеца след изтичането на договора, като ги доплати в размер от 30% от средногодишната цена в последната година на договора и да получи не повече от 15% от годишното договорено количество. В допълнение, “Българгаз” ЕАД има и задължение за прием в минимални летни количества по договора, като “Бургаргаз” ЕАД дължи неустойка за неприетите летни количества в размер на 4% от стойността на неприетите количества, изчислена на база средна доставна цена за летния сезон.”

Клаузата се прилага на годишна база, като “разликата между 80% от годишната програма на договора е равна на 30 653 000 Mwh и приетите от “Булгаргаз” ЕАД количества за календарната година, се уточнява в писмото.

В него се казва още, че неустойката за неизпълнение на минималните летни количества се прилага след изтичане на летния период на доставка април-септември, в случай, че приетите количества са в размер по-малък от минималните летни количества, “определени като 38% от годишната програма или 11 648 140 MWh”.

“Отчитайки горното, за периода януари-април 2022 г. на “Булгаргаз” ЕАД клаузата “вземи или плати” не е била прилагана”, обяснява Йоцов в писмото до КЕВР.

Хронология на лъжите: „Плащането в рубли е нарушение на санкциите“

След заседанието на кабинета премиерът Кирил Петков обяви, че Асен Василев и Александър Николов спешно заминават на Брюксел.

Видно от документите и кореспонденцията на българските дружества с “Газпом”, в спирането на доставките на газ към страната ни няма нищо извънредно. Ситуацията обаче беше представена от правителството като повече от екстремна, придружена от изявления и спешни совалки до Брюксел.

20,40 часа, 26 април – Министерството на енергетиката разпространи извънредно прессъобщение как “Газпром” са изпратили официално уведомление до “Булгаргаз”, че спират експорта на газ към България от 27 април. “Премиерът Кирил Петков и вицепремиерът Асен Василев са уведомени за ситуацията”.

20,45 часа, 26 април – Късно вечерта от “Продължаваме промяната” обявиха на страницата си във фейсбук, че “Газпром спира доставките на природен газ към България без никакво предупреждение. От формацията заявиха, че правителството работи активно, така че цената на газа да бъде повлияна минимално.

9,00 часа, 27 април – Енергийният министър Александър Николов направи извънредно изявление: “България е дългогодишен лоялен партньор по съществуващия договор, плащанията по който са предвидени в долари. Недоставянето на количествата, предвидени по него, поставя “Газпром”, в положение на неизпълнение на договора.

Тъй като всички търговско-правни отношения са спазени, е очевидно, че природният газ в момента се ползва като политическо оръжие. С оглед на това искам да кажа, че докато съм министър, България няма да води преговори под натиск и с наведена глава и България не се поддава и не се продава на каквато и да е цена пред който и да е търговски контрагент”.

10,30 часа, 27 април – Премиерът Кирил Петков обяви, че вицепремиерът Асен Василев и енергийният министър Александър Николов заминават спешно за Брюксел, заради извънредната ситуация със спрения от “Газпром” газ. Петков каза, че очаква общ отговор от страна на ЕС за спрените доставки и е получил изрично уверение за това от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

12,30 часа, 28 април – Вицепремиерът Асен Василев от Брюксел: “Ние никога не сме напускали договора с “Газпром”, те спряха да изпълняват договора едностранно. ЕК излезе със становище, че плащането в рубли е нарушение на санкциите. Получихме силна подкрепа, в България в следващите 2 седмици ще се ситуира координационен център за разпределяне на газ и електроенергия за Югоизточна Европа и Италия, поискахме инфраструктурата ни да се използва за Европа и региона”.

Continue Reading

България

Извънредна информация! Младеж загина по време на работа, бил е затрупан жив

Published

on

Млад мъж е загинал по време на работа по водния цикъл на Козлодуй, съобщава BulNews.

Инцидентът е станал малко преди 11 часа, на улица „Лозенград“.

Служители от ломска фирма работели в изкопите, когато по неясни причини пръстта се сринала и затиснала един от тях.

На мястото на трагичния инцидент е имало 2 багера и с единия от колегите му са откопали, за да открият тялото.

Хората в района споделят, че загиналият е съвсем млад човек, на около 19-години./fakti.bg

Още криминални новини:

Бракониери пребиха жестоко горски край Кричим

Опитаха се да ме удушат, сега едва преглъщам. Докато ми нанасяха удари по лицето и тялото, ме заплашваха, че ще ме убият и заровят, че ще ме хвърлят в язовира и никой няма да ме намери.

Това са заплахи, отправени към 26-годишният горски Али Чолаков, който е бил пребит от бракониери на територията на Държавно ловно стопанство „Тракия“.

Инцидентът е станал вчера. Чолаков е пресрещнат от двама въоръжени мъже, които са го пребили жестоко. Причината е , че се опитал да изпълни служебните си задължения. Репортер на TrafficNews се свързал с Али, който е бил изписан от болницата.

„По време на охрана чух звук от примамка на лов на сръндак. Звъннах на началника ми и докладвах. Той провери дали има издадени разрешителни за индивидуален лов в района – оказа се, че няма. Разбрахме, че става въпрос за бракониери. Чух се с другия колега, който беше в района и организирахме блокада, за да ги заловим.

Затворих пътя със служебния си автомобил, отдалечих се на 20 метра и ги засякох. Срещу мен вървяха двама мъже с маскировъчни дрехи и раници. Единият носеше пушка с оптика.

Аз се представих кой съм, макар че единият ме познава добре и знае къде работя. Поисках да ми представят документи за носене на оръжие и разрешение за лов. В този момент те ме нападнаха, събориха ме на земята и започнаха да ме бият“ разказа горският.

След побоя той има множество хематоми по главата и тялото.

Пребитият служител е подал жалба в Районното управление в Стамболийски. „Аз дадох името на Мартин Мюмюн, когото познавам отдавна, защото той системно се занимава с бракониерство. Другият мъж не го познавам, но ако съда по карабината, която беше скъп модел, възможно е Мюмюн да му е бил водач. Доколкото знам Мартин е задържан, но нямам данни за другия човек“ каза Чолаков.

Той заяви, че това далеч не е първото нападение срещу него. Преди няколко години той отново е бил нападнат и срещу него бракониер е насочил оръжие. В момента по случая тече дело, което все още е в съдебна фаза. По делото са представени и снимки от фейсбука на Мюмюн, в който той се снима с ловни трофеи- убити кози от защитен вид.

Репортерът ни се свърза с началника на Районното управление в Стамболийски гл. инспектор Ангел Керпиев, който ни насочи за повече информация към пресцентъра на МВР и прокуратурата.

„Работи се по случая. Образувано е досъдебно производство, докладвали сме на прокуратурата“, заяви той и потвърди, че има задържани.

Според запознати бракониери системно избиват дивеч на територията на стопанството и Али Чолаков далеч не е първият заплашен служител. Твърди, че сред бракониерите има и полицаи, които заплашват горските.

Местни хора твърдят, че при последния набез също е имало също е имало полицейски служители. Дали тези подозрения ще се оправдаят, ще стане ясно по време на разследването.

Continue Reading

Made in BG

Пернишко семейство си построи къща от 450 бали слама

Published

on

Нов прочит на приказката за „Тритe прасeнца“ e на път да направят собствeницитe на къща от слама в пeрнишкото сeло Кладница, съобщи „Дарик“. Младо сeмeйство от София вeчe e вдигнало покрива на eдна от малкото „пасивни къщи“ в България, изградeни от бали със слама.

Един ТИР с 450 бали слама са били нужни за дома на Вeсeлин Москов, който вeчe e изградeн до замазката с глина за дeсeт сeдмици. Прeд Дарик той разказа, чe това строитeлство e с 30-40 процeнта по-eвтино от монолитното, като домовeтe направeни от слама са eнeргоспeстяващи и с много нисък въглeродeн отпeчатък.

Близо година Вeсeлин изучава мeтодитe на строитeлство със сламeни бали – малко позното в България, но с традиции в страни като Ирландия, Гeрмания, Англия, Чeхия, Холандия и САЩ. Знаe, чe има ощe eдна такава къща в сeло Хотница, построeна от двама англичани. Тя обачe e по-ниска и малка, защото използва друг мeтод, бeз дървeна конструкция.

Сламата сe e използвана в България като тeхника за строитeлство, но под друг тип матeриал „кирпича“, който прeдставлява тухлички от глина и слама, но като влаганe на цeли бали като стeни и изолационeн матeриал в къща, почти нe e познато у нас, обяснява Вeсeлин.

Нашата къща има дървeна конструкция с пълнeж от сламeни бали, казва ощe той и допълва, чe всичко в бъдeщия му дом си e като при класичeската къща с разликата, чe стeнитe са от бали, които обачe нямат носeща роля.

„45 см изолация, колкото са широки балитe, e доста впeчатляващо. Прeз лятото, когато e горeщо, вътрe e доста прохладно, а зимата e обратно.

Това са т.нар. пасивни къщи, в които използваш много малко eнeргия за отоплeниe, приближават сe към т.нар. нулeв въглeродeн отпeчатък“, обяснява ощe собствeникът и строитeл на бъдeщия дом от слама.

Къщата от слама e добра за околната срeда и за здравeто на хората, които обитават такъв дом, казва с усмивка Вeсeлин. Запитан за цeната на подобно строитeлство, прави уговорката, чe всичко зависи от вложeнитe матeриали.

Но eдна такава къща излиза някъдe около 30-40 на сто по eвтино от монолитното строитeлство, катeгоричeн e той.

Автор на проeкта e арх. Ива Дeлова от Асоциацията за строитeлство с eстeствeни матeриали (АСЕМ) – това e и организацията, която прави първи стъпки за узаконяванeто на строeжа на къщи от слама.

Прeди чeтири години АСЕМ заeдно с Института за научни изслeдвания и проeктиранe към УАСГ разработват концeпция за лeгитимиранe на сламeнитe бали като строитeлeн матeриал за изгражданe на нeносeщи стeни. Слeд множeство лабораторни изслeдвания, e било издадeно тeхничeско становищe за влаганe на сламата в строитeлството.

На базата на това становищe прeди година – прeз 2013 г. e било издадeно и първото разрeшитeлно за изгражданe на сламeна сграда в България.

Вeсeлин благодари както на приятeлитe, които му помагат, така и на съдбата, която го срeща с eдин румънeц Пeтру, който e строил такива къщи дълго врeмe в Ирландия и сeга e избрал да живee в страната ни. Тъкмо той e поeл и значитeлна част от строитeлството на къщата.

Дъждовното лято обачe e карало бригадата чeсто да сe надбягва с облацитe, особeно при доставката на слама. „Откакто смe започнали на 20 май, всичко ставашe в условията на много голeми порои. Сламата я докарахмe мeжду капкитe“, разказва Вeсeлин Москов.

Първоначално избрал производитeл на слама от лимeц близо до София, но заради дъждовeтe рeколтата пропаднала и къщата била спасeна с бали от казанлъшкото сeло Вeтрeн. „Благодаря на мeстното насeлeниe, чe удариха eдно рамо при събиранeто й, както и на приятeлитe за транспортиранeто й“, спомня си ощe той.

Сeга къщата сe обшива и прeдстои измазванeто й първо с глина, а слeд това с външна замазка. Готов e да сподeли опит с всeки, който иска да живee в подобна къща. Противно на добрe познатата приказка Вeско, съпругата му Прeсияна и малкия им син нe сe боят от лошия вълк. „Това за тритe прасeнца e много смeшно – всeки приятeл и познат сe шeгува с нас за тази приказка. Но можe да заповяда, който иска вълк да сe пробва.

Continue Reading

България

Задължени ли са децата да помагат на родителите си

Published

on

Един ден се ражда дете. И никой не го пита, дали иска да бъде на този свят или не. А родителите на това дете, тоест хората, които са го родили, изобщо не се замислят върху факта, че детето им още от раждането поема задължения:

„Да се грижи за родителите си, да им помага във всичко веднага като остареят.“

Вярно е, че самото дете все още не знае за това. То расте, заобиколено от родителски грижи, любов и обич. Детето ни няма време да погледне назад – тъй като вече е възрастен и има собствени деца, за които да се грижи.

Трябва ли да се грижа за възрастните си родители?

Но тук започва такава „бъркотия“: освен собствените ни деца, нашето възрастно „дете“ има и стари родители или дори баби и дядовци. Те също се нуждаят от грижи, и не само: сега в тях също трябва да се инвестират пари.

За лекарства, за добра храна, за лечение… При пенсиониране възрастните хора няма да бъдат много облагодетелствани. Сега е ясно защо се нуждаят от децата, които раждат, без да питат самите деца: искат ли те или не?

Някой може да възрази: децата са необходими за продължаване на рода, а не за да подкрепят родителите си в напреднала възраст. Да, тази теория също има право да съществува. Но можете да си представите колко нови домове за възрастни и самотни хора ще трябва да бъдат построени, ако всички възрастни деца откажат да помогнат на остарелите си родители?

Ето защо децата, тези, чиято съвест е добре, трябва да отделят част от финансите си от семействата си и …

Сега ще кажа ужасни думи, но това е животът – едно ще се появи, друго ще си отиде. С една дума, изчакайте, докато старите родители умрат. И нашите собствени деца ще растат, за да ни помагат, когато остареем.

Не можете да знаете своя дял – отпишете апартамента и забравете за всичко

Кой знае каква съдба очаква всички в остаряващите им години? Една надежда е за пенсиониране. Но да живееш достойно на това е нещо от сферата на фантазията. Но децата най-вероятно не са задължени да издържат финансово родителите си. Никой не поиска съгласието им, пускайки ги на светло.

Въпросът е наистина спорен. Но старческите домове не са празни. И не всички деца и внуци идват на гости. В крайна сметка всеки има своя собствена история за самотата.

Например бившият генерален директор на едно предприятие, който се озова в старчески дом, след като погреба жена си, преписа своя 4-стаен апартамент на местния краеведски музей. И това е при живи деца и внуци. Въпросът е: кой ще го посети?

Може би персоналът на музея. Но те вече бяха забравили за стареца, едва имайки търпение да им издадат документите за елитния апартамент.

Дебатът за това дали децата сме задължени да се грижим за възрастните си родители е безкраен. И тази дискусия продължава от каменната ера, когато децата споделят с родителите си част от добития мамут.

Затова най-вероятно грижата за възрастните хора е по-скоро въпрос на съвестта на всеки. Но за продължаване на човешката раса наистина са необходими деца. Съгласни ли сте с това?

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България3 седмици ago

Извънредна информация! Младеж загина по време на работа, бил е затрупан жив

Млад мъж е загинал по време на работа по водния цикъл на Козлодуй, съобщава BulNews. Инцидентът е станал малко преди...

Made in BG3 седмици ago

Пернишко семейство си построи къща от 450 бали слама

Нов прочит на приказката за „Тритe прасeнца“ e на път да направят собствeницитe на къща от слама в пeрнишкото сeло...

България3 седмици ago

Задължени ли са децата да помагат на родителите си

Един ден се ражда дете. И никой не го пита, дали иска да бъде на този свят или не. А...

България3 седмици ago

Напрежението ескалира! Слави нанесе удар по Христо Иванов: Радвам се, че не съм като теб

Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов направи специално изявление по повод актуалните събития на родната политическа сцена. Той...

България1 месец ago

Болни амбиции: Радостин Василев прави партия

Спортният министър в оставка Радостин Василев анонсира, че има желание да създаде нова партия, която да отговори на очакванията на...

България1 месец ago

Дъщерята на Желю Желев излезе от нафталина: Президентът няма политически капацитет, а институцията му е като казарма

Дъщерята на президента Жельо Желев – Станка написа отворено писмо до президента Румен Радев и го обвини, че дискредитира президентската...

България1 месец ago

Няма прошка! Ето как за пореден път управляващите прецакаха българските пенсионери

Хиляди хора останаха подведени от управляващите за размера на новите пенсии. След като беше казано, че пенсиите ще нараснат с...

България1 месец ago

Дядо Милко на 74 излови 21-годишното си гадже Мими да го прави с млад мъж! Разярен той и го

74-годишният Миложко „Милкан“ Божич бе вбесен от 21-годишната си любовница Миляна Богданович, която симулирала секс с по-млад мъж върху пералня...

България1 месец ago

Родната музикална сцена осиротя. България се сбогува с любимата Крисия

НАПУСКАТ НИ НАЙ-ДОБРИТЕ. ОЩЕ ЕДИН ТАЛАНТ БЯГА ОТ БЪЛГАРИЯ – КРИСИЯ ЗАМИНАВА „Имам планове за лятото и те не са свързани...

България1 месец ago

Къде са 30 милиона? Просто Наско изчезна!

Министърът на културата Атанас Атанасов изчезна! Източник на Lupa.bg алармира, че жестоки скандали за пари тресат министерството, докато Просто Наско...

България1 месец ago

Зам.-шефът на следствието разкри как полицайката Симона е закопала Георги Семерджиев

Имахме физически проблем да вземем от лицето (Георги Семерджиев, обвинен за тежката катастрофа на бул. „Черни връх в София“) кръвна...

България1 месец ago

Гешев подхвана Симона Радева и гнилото МВР заради Георги Семерджиев

Софийска градска прокуратура (СГП) образува досъдебно производство за това, че в периода 2021 г. до 05.07.2022 г. при условията на...

България1 месец ago

Скъпо и празно: Туристка показа плачевен КАДЪР от Черноморието и подпали мрежата

Снимка от нашето море буквално запали Фейсбук, пише Plovdiv24.bg. „Навсякъде празно“, „Къде са туристите?“, „Нещо много празно“. „Браво на всички,...

България1 месец ago

„Ще ходите на плаж при СИК и ВИС.“ Кой опъва чадъра над мутрите?

Българската мафия не е окупирала само държавната граница, а цялата държава. Това се е случило заради бездействието и нежеланието на...

България1 месец ago

Извънредно! Ето какво сполетя току-що полицайката Радева, която помагала на убиеца Семерджиев

Отстраниха за два месеца от длъжност полицайката Симона Радева от Първо РУ в София. Със заповед на директора на СДВР...

България1 месец ago

Трагедията е огромна! Ето кой се оказа жертвата на страшното ПТП на „Тракия“.

снимка:  glasnews.bg Изяснена е самоличността на загиналата при тежката катастрофа край Пловдив шофьорка – тя е на 72 години. В...

България1 месец ago

Илиана Раева захапа Рашков: Защо висеше постоянно в казината на Божков?

Спортната легенда Илиана Раева поиска оставката на Бойко Рашков заради катастрофата с две жертви, която направи Георги Семерджиев заедно с...

България1 месец ago

ВЕЧЕ СЪМ НА 65, А ВСЕ ОЩЕ НЕ СЪМ СТЪПВАЛА В БОЛНИЦА. ПРИЧИНАТА СЕ КРИЕ В ТОЗИ ЧАЙ

Какво знаете за обикновения риган? Казано с най-общи думи, риганът е ароматно многогодишно тревисто растение, което в диво състояние се...

България1 месец ago

Софийската организация на БСП на бунт срещу щенията на шефката си

Членове на софийската организация на БСП на бунт срещу щенията на Корнелия Нинова, твърдят от левицата. Унизително е и да...

България1 месец ago

Майката на полицайката Симона: Искат да ни линчуват! Тя не е била в колата на Георги Семерджиев и двамата не са любовници

„Заплашват ни с убийство! Опитах се да обясня истината, но ни наричат проститутки и искат да ни убият. Симона не...

Advertisement

Trending