Connect with us

Made in BG

СЪД И ЗАТВОР: Петима министри на мушката заради източеното злато на България

Published

on

Петима министри са на мушката на прокуратурата заради порочните концесии за добив на злато, които от десетилетия ощетяват България.

„Достатъчно ли плаща концесионерът на държавата?“, „Колко злато се изнася от България“, „Как страната ни защитава националното си богатство“ и „Защо резултатите от дейността на „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД  са „конфиденциална информация“ ?

Тези въпроси се задават спорадично от десетилетия. Проблемът стигна и до Специализираната прокуратура, след като Софийска градска прокуратура през 2020 г. изпрати преписката по компетенция там и с мнение, че петима бивши министри от различни правителства трябва да бъдат разследвани за безстопанственост.

Неотдавна сдружение „Пловдивски правен комитет“ с председател адв. Стефан Харизанов отново повдигна темата – направи нещо като отчет какво са опитали да направят адвокатите и как държавата проформа им е отговорила, но всъщност не е съвсем.

Основният проблем тръгва оттам, че с допълнително споразумение от 2015 година, подписано от бившия министър на енергетиката Теменужка Петкова, добивът на руда и респективно получаваните количества ценни метали /злато, сребро и мед/ са определени като строго конфиденциални и до тях имат достъп скромен кръг от хора, обясни адв. Стефан Харизанов.

Така сега е ясна само една част от уравнението – консеционната такса на„Дънди прешъс металс Челопеч ” е 1.5% от декларирания добив на злато, а тази на „Дънди прешъс металс Крумовград” за находището „Ада тепе” е плаваща – от 1.44% до 4%, е видно от Националния концесионен регистър. Само че декларираният добив го знаят една шепа хора, защото е тайна. Трудно може да се хване и има ли недеклариран, пак по същата причина.

Според Софийска градска прокуратура петима министри трябва да се разследват.

Това са Петър Жотев от правителството на Иван Костов, Лидия Шулева от кабинета „Сакскобургготски”, Петър Димитров от Тройната коалиция, Трайчо Трайков от кабинета “Борисов 1” и гербаджийката Теменужка Петкова. През 2000 г. Петър Жотев с допълнително споразумение с концесионера намалява задължителната минимална екологична програма от 9 600 000 долара на 1 374 668 долара, а задължителната инвестиционна програма е орязана от 37 136 000 долара на 8 302 857 долара.

Отменя също и Контролния съвет, както и задължението на концесионера да осигурява достъп за контрол на обекта. Така концесионерът на практика остава без контрол, а концесионната такса пък е процент от добива, който никой не знае колко е.

Лидия Шулева пък намалява концесионната такса наполовина за периода от 2004 до 2010 година – от 1.5% на 0.75% върху декларирания добив заради „неблагоприятни условия“. Адв. Николай Банков от „Пловдивския правен комитет“ обаче представи цифри, взети от Министерството на енергетиката, според които добивът през 2004-а е възлизал на 624 310 тона, а през 2010 г. е станал над 1 милион тона.

Тоест, „неблагоприятните условия“ са били съвсем благоприятни за бизнеса на канадците. Шулева подписва също отмяната на задължението на концесионера да преработва рудата на територията на страната. Било е предвидено да се изгради такова като смесено дружество, като 75% от акциите да се държат от концесионера, а останалите – от държавата.

С допълнителни споразумения с канадската компания се разписват и другите трима министри, като накрая Теменужка Петкова обявява добива за „конфиденциален“. Оттам нататък историята мълчи дали Специализираната прокуратура работи по случая за безстопанственост.

Въпреки това, групата пловдивски адвокати в последните години не губят хъс и кореспонденцията продължава и със служебния кабинет на Стефан Янев, като основното искане е спиране на концесионния договор. „Беше назначена проверка, големият извод от която е, че държавата почти няма възможност да контролира добива на руда, къде тя се продава и на какви цени. Така не е ясно дали не продаваме на безценица богатствата на земята си“, обобщи адв. Харизанов.

В момента непреработената руда се изнася от България към Намибия. Държавата губи и по още една линия – според националното законодателство износът на непреработена руда не се облага, така че постъпления за бюджета няма.

В непреработената руда, която „Дънди“  изнася от България обаче, са налични 38 ценни компонента, допълни адв. Любомир Славков, сред които галий, германий, телур, селен. Цените на тези елементи на световните пазари са много високи – килограм германий например стига до 2500 долара, при телура е 500 долара. Това пък са непреките загуби на държавата, посочи той.

Как „Дънди“ стъпи в България

„Дънди прешъс металс“ Инк. е международна минна компания със седалище в Канада. Има три основни дъщерни дружества: две в България и едно в Африка. „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД притежава концесия за добив на руда с полезни компоненти мед, злато и сребро, а „Дънди прешъс металс Крумовград“ ЕАД разработва находището на златосъдържащи руди в Крумовград.

В Намибия пък оперира „Дънди прешъс металс Цумеб“, което притежава металургичното предприятие за преработка на концентрати. Всъщност точно там отиват за преработка и добитите полезни изкопаеми от българските находища.

За да стигнат находищата до чуждестранния инвеститор, предисторията е от далечната 1999 година. С Решение на МС от март 1999 г. на „Челопеч“ ЕАД е предоставена концесия за добив на подземни богатства, като концесионният договор е сключен за 30 години. Дружеството концесионер към онзи момент е 100% държавна собственост.

След поредица преобразувания и прехвърляния на акции,  концесионер от 9 декември 2003 г. е „Челопеч Майнинг“ ЕАД, 100% собственост на „Дънди прешъс – Челопеч B.V.“ ООД – чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Холандия. Десет години по-късно фирмата на дружеството е променена на „Дънди прешъс металс Челопеч“ ЕАД.

Регионът край Крумовград пък е проучван още от началото на 90-те години на миналия век, като геологопроучвателните дейности са били възложени от тогавашното правителство. Резултатите са показали „наличие на злато и геохимична аномалия със значителен интензитет и разпространение върху целия участък, както и разнообразие от геофизични аномалии“.

„Болкан Минерал енд Майнинг“ ЕАД, придобива правата върху проучвателна площ „Крумовград“ (130 кв.м) през 2000 г., след което сключва договор за търсене и проучване с Министерството на икономиката и енергетиката през лятото на 2000 г. През 2003 г. „Дънди прешъс металс“ придобива „Болкан Минерал енд майнинг“ ЕАД и по-късно го преименува на „Дънди прешъс металс Крумовград” ЕАД. „Ада тепе“ е и първият новоразработен рудник в България за последните 40 години у нас.

Първите количества концентрат от рудата там бяха произведени през 2019 г. Само за три месеца бе достигната пълна производствена мощност, което е забележително постижение в минната индустрия, съобщават от дружеството на корпоративния си сайт. Също така не крият, че „Ада тепе“ е сред рудниците с най-високо съдържание на злато в света.

Трети сме по злато в Европа

Според официални данни на Министерството на енергетиката, за съжаление не толкова скорошни – за 2018 г., у нас средно годишно се добиват около 9 тона злато. Сега би трябвало да е повече, защото през 2019 г. стартира „Ада тепе“ край Крумовград, Но още преди това България се подреждаше на трета позиция сред златодобивните държави в Европа, пишат в свой анализ от „Тавекс“. Всъщност само за десетилетие количеството извлечен метал нараства над два пъти – от 4.5 тона през 2009 г. до 9 тона през 2018 г.

През март 2021 г. „Velocity Minerals“ откри над 156 хил. тройунции злато в находището „Обичник“ от зона „Дурусу тепе“, като самата компания съобщи, че то е на стойност половин милиард лева. Преди това бяха открити и 457 хил. тройунции и в находището „Розино“, част от площ „Тинтява“, намиращо се на 40 км от „Ада тепе“.

Междувременно пък „Дънди прешъс металс Челопеч“ се отказа от проучване за злато в региона на Стара Загора. Дружеството обяви, че причината е мощно обществено недоволство.

Кои са играчите в бранша

По данни от Националния балас на запасите и ресурсите на находищата за подземни богатства у нас към 2018 година четири са големите златни находища у нас: “Дънди прешъс металс Челопеч”, “Дънди прешъс металс Крумовград”, “Асарел – Медет” в Панагюрище и “Горубсо – Кърджали”.

В Челопеч от един тон руда се добива средно около 3,3 грама злато, което я прави сравнително богата. За сравнение  – в най-богатите рудници в света може да се добиват до 7-8 грама. Освен това в Челопеч от тон руда се извличат и 7-8 грама сребро, а съдържанието на мед е 0,95-1%.

“Асарел – Медет” е концесионер на находището „Асарел“, участък “Запад”, от 2012 г. насам за срок от 15 години. Там се добиват медно-златни руди, от които съдържанието на злато е между 2 и 5 грама на тон.

В община Минерални бани, област Хасково, е находището “Чала”, което се обработва от “Горубсо – Кърджали” от 1999 г. Добиват се оловно-цинкови и златосъдържащи руди, които се преработват в собствена обогатителна фабрика в Кърджали.

Плюс-минус: 114 милиона приходи за държавата от полезни изкопаеми

Към 1 март 2022 г. у нас действащи са 528 договора за добив на подземни богатства. Най-много са тези за строителни материали – 325 броя. Контрактите за добив на метали са 21, за нефт и газ – 18, а за твърди горива – 15.

Най-много постъпления за бюджета обаче носи именно добивът на метали – 32.6 млн. лв. без ДДС за 2018 г., 30.1 млн. лв. за 2019 г., 38.7 млн. лв. за 2020 г., както и 52.6 млн. лв. за 2021 г.

Общо постъпленията от концесиите на полезни изкопаеми през 2021 г. са на стойност 114.6 млн. лв. Това е за държавата. Отделно, засегнатите около находищата общини са взели още 45.7 млн. лв.

Икономисти неуморно разясняват, че няма никаква връзка между това колко е богата на златни находища една държава и златните й резерви. Българската народна банка, както всяка централна банка, го изкупува на международните пазари. Така че даже и само български компании да осъществяваха дейност у нас, те, така или иначе, няма как просто да го предават в БНБ, обясняват в образователна статия от „Тавекс”.

Още като служебен министър Асен Василев публично обяви, че приходите в бюджета от концесионни такси са твърде ниски, а канадският инвеститор „Дънди прешъс“ трябва да плаща повече отчисления за добива на злато. Сега, като вицепремиер и министър на финансите, с проект на постановление на МС той предлага драстично завишаване на концесионните такси за добив на подземни богатства.

Най-сериозно се завишават именно таксите за добив на метали – например мед, злато, сребро. В момента концесионното плащане е от 0.8% до 4%, а се предлага занапред то да се повиши в границите от 4% до 12%. Запазва се принципът с този процент да се облагат нетните приходи от продажба на добиваните природни богатства, което според МФ е справедливо както за държавата, така и за концесионера.

За металите се предвижда още въвеждане на минимално концесионно възнаграждение, когато не се осъществява добив. Минимумът не може да е по-нисък от стойността, определена на базата на 50% от предвидения средногодишен добив. За т. нар. индустриални минерали (например кварцови пясъци) предложението е концесионните такси да се повишат двойно – 8% от базата за изчисляване на плащането.

За добива на строителни материали също се предлага двукратен скок на таксата – от 7% на 14% от базата за изчисляване на концесионното плащане. Базата за определяне на минималния размер на дължимото годишно концесионно плащане се променя от 30% на 50% от средногодишния добив за срока на концесията.

За добива на нефт и природен газ се предлага двоен скок.

Очаквано, от бранша не останаха очаровани от предлаганите промени.  Американската търговска камара (AmCham), където членува и „Дънди прешъс металс“, подчертават, че липсата на аргументация за промените оставя усещане за административен подход, който не отчита особеностите на индустрията в България.

Това ще има негативно въздействие върху бизнес климата, тъй като ще обезкуражи както дългогодишни инвеститори в страната, така и такива, които планират инвестиции, категорично заявяват оттам.

С позиция за новата наредба излезе и Българският енергиен и минен форум /БЕМФ/, който обръща специално внимание на енергийните суровини. „Двукратното увеличение на концесионното плащане за добив на нефт и газ неминуемо ще доведе до отлив и спиране на инвестиции в търсенето, проучването и добива на нефт и газ. И това на фона на задълбочаваща се енергийна криза в България, региона на Балканите и страните от ЕС“, недоволстват от там.

/newsbul

Continue Reading

Made in BG

Достоен до самия край: Георги Русев си отива без пари, имоти и кола

Published

on

Георги Русев – големият актьор на малките роли, изиграл най-колоритните чешити в българското кино, си отиде преди 10 години на 1 април – Денят на хумора и шегата. И досега няма артист, който да има толкова култови реплики, превърнали се във вицове с времето.
В личен план Русев се радва на един от най-стабилните бракове в гилдията за разлика от много свои колеги, които се развеждат по няколко пъти. Със съпругата му Надежда Попова, която е уважаван инженер-химик, остават заедно цели 55 години.

10 лета след смъртта му тя продължава да говори за него в сегашно време и не иска да повярва, че го няма. Приживе актьорът царува в женско царство. Има две дъщери, доживява две внучки, даже и една правнучка, пише retro.bg. Не успява да прегърне своя правнук Александър, който от съвсем малък сочел снимката му и казвал: „Това е дядо Гошо“.
Последните думи, които Русев изрича, преди да си отиде на 82-годишна възраст, са „Обичайте се и след мене“. Семейството спазва повелята му. Разправии и спорове отсъстват от тяхното битие. Остават задружни и сплотени и трудно преодоляват загубата.

Продължават да се събират поне веднъж седмично на трапезата на Надежда. Макар да е на преклонна възраст, тя все още е жизнена и изпълнена с енергия, когато става дума за децата й. „Поръчват ми предварително какво да сготвя и аз го правя“, споделя вдовицата на Русев, чийто единствен смисъл след неговата кончина са дъщери, внуци и правнуци.
През миналата година в родното му село Костенец откриха неговата паметна плоча, която е поставена на входа на читалището там. На церемонията присъстваха всичките му роднини. Жена му се гордее, че на негово име има и уличка в софийския квартал „Малинова долина“.

Георги Русев никога не се съгласи да се снима за реклами. Въпреки че са му предлагали хонорари, пред които трудно се устоява. Не искаше да смесва високото изкуство, което е изповядвал цял живот, с комерсиализма. Живееше в неголям най-обикновен панелен апартамент, нямаше кола и сметки в банките.
В киното той изгрява едва на 37-годишна възраст, защото преди това не проявява интерес към това изкуство. Предпочита театъра. За големия екран го открива Въло Радев в „Най-дългата нощ“, който излиза на екран през февруари 1967 г.

Истинският му възход в киното обаче започва след 10-ия му филм – „Преброяване на дивите зайци“ на Едуард Захариев по сценарий на Георги Мишев, където е в ролята на ветеринарния лекар. Бързо става любимец и на зрителите, и на всички режисьори. През 70-те и 80-те има години, в които участва в по 4-5 филма. Така се появяват и ролите му шедьоври в „Оркестър без име“, „Дами канят“, „Покрив“, „Илюзия“, „Вчера“, „Зона Б-2“, „Адио, Рио!“, „Опасен чар“, „След края на света“ и много други.

Култови реплики на кинолегендата

Гошо, спри за малко бе, момче. Абе, Гоше, ще оглушеем с това твое думкане, бе. Здравето ми се взе. Айде, мани мене, ама кокошките престанаха да носят. При 20 кокошки – яйца от пазара купувам. Аз и на война съм бил, ама такова чудо – бомбардират, бомбардират, па спрат. А при тебе спиране няма, от сутрин до вечер. Какво е това чудо, какво беше това твое изкуство, бе? Оглушаваме, бе, Гоше!
Като чичо Петър в „Оркестър без име“

На вашите години ето в тази пазва имах само една шепа джанки за цял ден тичане подир овцете!
Като директора Цончев във „Вчера“

Аз например може и да не съм прав, но кюфтетата без лук не ги одобрявам.
Като съсед във „Вилна зона“

Прасета не може, а кучета и котки може!
Като Дочо Булгуров в „Селянинът с колелото“

Куче-касичка. Къща-касичка. Заек-касичка.
Като Седларов в „Опасен чар“

Казал съм ти, когато говориш с мен, ще мълчиш!
Като адвокат Балтиев в „Дами канят“

Continue Reading

Made in BG

Национални предатели: Осветлиха петимата министри, харизали златото на България на „Дънди прешъс“

Published

on

Концесията за находище “Челопеч” е в полза на канадската компания “Дънди Прешъс Металс” и при сключването й не е защитен държавният интерес. Това сочи прокурор Красимир Кирилов от Софийска градска прокуратура в постановлението си, с което на 17 август праща разследването в Специализираната прокуратура с мнение, че петима енергийни министри, подписвали договори и споразумения с канадската компания трябва да бъдат разследвани за безстопанственост.

Прокурор Кирилов установява също, че с договора и последвалите анекси към него не може да се контролира нито съдържанието, нито количеството на изнесените от страната концентрати и смеси, съобщава trud.bg. Налице е очевидна тенденция за увеличаване на добивите при намаляване на концесионното възнаграждение, както и невъзможност то да се актуализира, макар да има значително покачване на цената на златото, пише още обвинителят до колегите си от Спецпрокуратурата, които по закон водят досъдебните производства срещу представители на високите етажи на властта.

Постановлението на прокурор Красимир Кирилов от СГП, с което той праща разследването на колегите си от Спецпрокуратурата.Делото е образувано по сигнал на икономиста от Бургас Николай Едрев от февруа­ри т. г. По него са събрани 17 тома с материали, които Кирилов изпраща на колегите си спецпрокурори. Въпросните петима министри са Петър Жотев от правителството на Иван Костов, Лидия Шулева от кабинета “Сакскобургготски”, Петър Димитров от Тройната коалиция, Трайчо Трайков от кабинета “Борисов 1” и настоящият енергиен министър Теменужка Петкова.
Държавата е била ощетена с милиони от неконтролиран добив на ценни метали, тъй като в концесията с “Дънди Прешъс Металс Челопеч” са и само три от металите – злато, мед и сребро, като останалите 38 са изнасяни в Намибия и Китай безконтролно.

Основният договор за концесията на мина “Челопеч” е сключен на 19 май 1999 г. от покойния министър Александър Божков, който половин година по-късно е освободен от поста. Неговият наследник Петър Жотев на 19. 09. 2000 г. сключва допълнително споразумение. Чрез него са нанесени щети, тъй като задължителната минимална екологична програма е съкратена от 9 600 000 долара на 1 374 668 долара, а задължителната инвестиционна програма е орязана от 37 136 000 долара на 8 302 857 долара. Отменен е бил Контролният съвет от договора, както и задължението на концесионера да осигурява достъп за контрол на обекта. Което означава само едно – канадците могат да добиват ценни метали, колкото си решат, избягвайки концесионната такса, която е процент от добива.

По време на правителството на НДСВ вицепремиерът Лидия Шулева подписва в края на февруари 2004 г. ново споразумение със задна дата, което намалява наполовина и без това неплащаната в пълен размер концесионна такса. То е със срок от 1.01.2004 г. до края на 2010 г., с което обвързва и следващото правителство.
Намаляването е оправдано с “неблагоприятни условия”. Прокуратурата обаче е категорична, че това не е вярно, тъй като добивът скача от 624 310 тона на 1 088 431 тона, при това реалните числа са неизвестни и вероятно са много по-високи, поради липсата на контрол върху тях. Шулева подписва също отмяната на задължението на концесионера да преработва рудата на територията на страната, с което лишава държавата от данъци в полза на трети страни. Окончателно е загубен и контролът върху изнасяната руда.

Отменен е и член от първоначалния договор за промяна на концесионното възнаграждение при трайни изменение на пазарните условия, продължаващи повече от 6 месеца. Държавата отново губи милиони, защото при сключване на договора през 1999 г. цената на тройунция е била 300 долара, докато сега е 1769.
Следващите трима министри – Петър Димитров, Трайчо Трайков и Теменужка Петкова отново сключват допълнителни споразумения с концесионера през 2008, 2009 и 2015 г., които отново не са в в полза на държавата. След проверка на Сметната палата през 2013 г. на Министерството на енергетиката е дадена препоръка да се направи финансово-икономически анализ на концесията и да се предприе­мат действия за баланс между ползата и рисковете.

Седем години по-късно това още не е е направено. За престъплението, в което могат да бъдат обвинени петимата министри, те могат да получат до 12 години затвор.
Междувременно канадската компания “Дънди Прешъс Металс Челопеч” отказа през юни да подпише договор с Министерството на енергетиката за проучвания за злато и полезни изкопаеми в площ Свети Никола, заради протести на хората от Старозагорско. Тя има вече издадено разрешително от 13 декември м. г., подписано от министъра на енергетиката Теменужка Петкова.

Бургаският икономист Николай Едрев: Пропуснатите ползи са към 25-30 милиарда лева

“По мои изчисления държавата от 1999 г. досега е загубила към 25-30 милиарда лева от договора за концесията. Когато той е подписан, цената на тройунция злато е била 300 долара, а сега е 1769 долара”. Това каза Николай Едрев от Бургас. Той е икономист и член на сдружение “Алтернативна енергия”. На 23 февруари е подал сигнала до прокуратурата, а на 26 август е подал искова молба да се прекрати концесията на “Дънди Прешъс” поради опасност за националната сигурност.

“Борбата на сдружението ни започна през 2015 година, след като беше сключен анекс от Теменужка Петкова, в което се поиска засекретяване на всички договори с “Дънди Прешъс Металс”. Заведохме дело в Административния съд за отказан достъп до обществена информация и го спечелихме. Министерството беше принудено да ни предостави договора и допълнителните споразумения към него. Договорът всъщност е един. Споразуменията са пет на брой, сключвани от всички министри на енергетиката досега”, каза още Николай Едрев.

/noviniplus.com

Continue Reading

Made in BG

Проф. Рачев: Очаква ни невиждана в историята зима

Published

on

Нищо чудно зимата на 2022 г. да се окаже най-студената в историята на метеорологичните прогнози.

Това заяви климатологът проф. Георги Рачев в ефира на Нова тв.

Той уточни, че това ще се случи, ако ноември и декември се окажат топли месеци.

Абсолютно максималните температури през Октомври ще са 30 градуса. Той се очаква да е малко по-топъл от обикновено. По последни прогнози ще е с нормални валежи.

На въпрос относно снега, паднал в планините, той каза:

“Снегът вече се е стопил. Ще го чакаме към края на месец Октомври”.

По думите му именно към края на Октомври ще има по-сериозни застудявания и може да се образува снежна покривка.

Запитан относно изгубения от Исландия ледник, проф. Рачев каза: “Този ледник е толкова мъничък…бейби ледник. Вдига се малко повече шум. Въпросът с Грета е много тежък. Не съм съгласен като родител децата ми да не ходят всеки петък на училище, за да протестират”.

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България2 часа ago

Баща простреля престъпник без да му мигне окото, защото притеснявал дъщеря му

Инцидентът е станал в столичния квартал “Зона Б-5”. Пострадалият наскоро е бил освободен от затвора. Той има 17 криминални регистрации...

България4 часа ago

Експерт от Киев посочи точната дата на края на войната, остават броени дни

Руският президент Владимир Путин получи условен срок за прекратяване войната срещу Украйна до 15 ноември. Това мнение изрази военният експерт Олег...

България4 часа ago

Божият гняв дойде с чудовищен тътен и смърт! 5.8 по Рихтер преди минути!

Хората в няколко града са били принудени да напуснат домовете си. Има нанесени материални щети на пет къщи. Най-малко един...

България4 часа ago

Мъжът, пътувал в бъдещето, разказва какво ни чака през 2749 г.

Американецът Ал Билек твърди, че е участвал в легендарния Филаделфийски експеримент през 1943 година и е пътувал във времето. Той...

България4 часа ago

ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА „ТАЙНИЯ ПРОРОК НА КГБ“ СМРАЗИХА СВЕТА! ЕТО КАКВО Е НАМИСЛИЛ РУСКИЯТ ПРЕЗИДЕНТ!

82 годишният Юри Малугин живее скромно в затънтения град Черскии в Сибир. Градчето е едвам достъпно и пейзажът е почти...

България4 часа ago

Звезди от „Игри на волята“ в юмручна саморазправа!

Напрежението между участниците в „Игри на волята“ ескалира след края на сезон 4. Сръбският шампион по борба Алекса и участникът...

България5 часа ago

Байдън, Урсула и Лиз Тръс със страшни закани към Путин и Русия заради анексията, ето какво ще им се случи

Президентът на САЩ Джо Байдън реагира на обявеното от руския президент Владимир Путин анексиране на четири украински региона. Той заяви,...

Made in BG5 часа ago

Достоен до самия край: Георги Русев си отива без пари, имоти и кола

Георги Русев – големият актьор на малките роли, изиграл най-колоритните чешити в българското кино, си отиде преди 10 години на...

България8 часа ago

25-годишно момиче от София пусна обява, че си търси богат съпруг – вижте какво ѝ отговори един от най-известните банкери

Търсейки си богат съпруг, това 25-годишно момиче се регистрира в сайт за запознанства. Нейното послание към потенциалните кандидати звучи по...

България8 часа ago

Нe oтxвъpляйтe това и cлeд 2 чaca щe имaтe пoвeчe пapи

He oтxвъpляйтe тaзи мaнтpa зa пapи и cлeд 2 чaca щe имaтe пoвeчe пapи. Πpeди дa пoлyчитe, тpябвa дa дaдeтe...

България8 часа ago

Отново режат ламарини, отново вият сирени. Този път на място е загинала младата

Жена загина при тежка катастрофа рано тази сутрин край Русе, съобщи регионалният говорител на МВР Даниела Малчева. Сигналът за инцидента...

България8 часа ago

Извънредно от МВР: Спецполицаи арестуваха един от най-богатите българи

Най-мощният бизнесмен в Сунгурларско Кемал Бозов е задържаният при днешната акция на ОД на МВР в Бургас, съобщи Флагман.бг. Както по-рано съобщихме...

България8 часа ago

Кирил Арсов: Генерал-ефрейтор Димо Гяуров разнищи до основи казуса с руската мобилизация. Успя да ни успокои

Генерал-ефрейтор Димо Гяуров разнищи до основи казуса с руската мобилизация. Успя да ни успокои. Нямало нищо страшно. Мобилизираните руснаци били...

България8 часа ago

Трагедията е голяма! Почернен баща: Преди 2 дни аз прегръщах дъщеря си, сега некролог

„Преди два дни аз прегръщах дъщеря си. Сега прегръщам нейния некролог. Скъпи управляващи и всички на пътя – направете така,...

Made in BG9 часа ago

Национални предатели: Осветлиха петимата министри, харизали златото на България на „Дънди прешъс“

Концесията за находище “Челопеч” е в полза на канадската компания “Дънди Прешъс Металс” и при сключването й не е защитен държавният...

Българияедин ден ago

Българска бивша кандидат-кметица официално влезе във филмите за възрастни

Диана Габровска е първата официална порнозвезда в България! Бившата кандидат-кметица от Момин проход, чиито разпространени голи снимки преди местния вот...

Българияедин ден ago

КЪРВАВА БАНЯ, РЕВОЛЮЦИЯ! Извънредно от Кремъл, ето какво се случва с Путин!

Западът е готов да нанесе удар на всяка страна, да я превърне в епицентър на криза, да провокира цветна революция и...

Българияедин ден ago

Популярен американски журналист попита дали САЩ са взривили руските газопроводи – ВИДЕО

Известният американски журналист и водещ от Фокс Нюз Тъкър Карлсън се усъмни дали администрацията на Байдън не стои зад саботажа...

Българияедин ден ago

Много тъжно. Големият Васил Михайлов се моли на Господ да му помогне

Васил Михайлов: Ако има Господ, нека ми помогне! Големият актьор се изповяда в биографичен филм. Обичаният от поколения български актьор Васил...

Българияедин ден ago

Победителката от „Ясновидци“ Марияна Николаева: Чака ни тежка зима, няма да има

Марияна Николаева е победител във втория сезон на българското риалити „Ясновидци“. Родена през 1975 г., живее във Варна, омъжена, с...

Advertisement

Trending