Don't Miss

Притча за 2-та вълка! Ще я прочетеш за 10 секунди, но ще я запомниш завинаги!

   

Възрастен индианец трябвало да гледа своя малък внук. Дядото се опитвал да предаде знанията си на малкото дете, за да го подготви за живота, който е пред него. Ето защо той му разказал следната история.

Във всеки човек се поддържа постоянна битка. Това е така, защото в нас живеят два вълка – започнал мъдрият индианец.

Как така два вълка? – попитало малкото момче по чието невинно личице се разчете известна доза любопитство…

– Единият е Злото! Това са страх, гняв, завист, негодувание, фалшива гордост, алчност, его,  подлост, арогантност, самосъжаление и чувство за вина. Но другият е Добрият вълк! В него има радост, мир, любов, надежда, спокойствие, благост, милосърдие, щедрост, истина и вяра! –  казал възрастният инидианец.

– А… Кой вълк ще победи, дядо? – попитало момчето, чийто очи били изпълнени с вълнение.

Който от двата храниш повече! – казал с усмивка на уста, мъдрият дядо.

Извод: Ние винаги имаме избор и сами правим този избор! Трябва внимателно да помислим кой от двата вълка в нас ще нахраним.                 break } } else { }