Don't Miss

Безлихвено плащане на задълженията към ВиК

   

ВиК ЕООД Стара Загора обявява кампания за безлихвено плащане на задълженията към Дружеството през месец февруари. Ако платите цялото си задължение до края на месеца, дължимите лихви за забавено плащане ще ви бъдат приспаднати от сметката. Плащанията могат да се извършват във всички касови салони на Дружеството.

За повече информация www.wik-stz.com                 break } } else { }