Connect with us

Спорт

В Стара Загора се предвижда обновяване и модернизиране на улици, площади, паркове и културни сгради

Published

on

Община Стара Загора стартира в средата на декември обществена поръчка за изготвяне на работни инвестиционни проекти за 36 обекта от градската среда, образователната и културната инфраструктура. Това са улици, пешеходни зони и площади, паркове и градини, училища, детски градини, стария театър и художествената галерия, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града. Целта е с получените грантови средства в размер на 1.5 млн. лв. по схема „В подкрепа на следващия програмен период“ на ОПРР да се подготвят готови за финансиране проекти, с които община Стара Загора да може да кандидатства по новата ОП „Региони в растеж“.
Обявената конкурсна процедура за изработване на работни инвестиционни проекти е разделена на 16 обособени позиции. За всички обекти има изготвени планови задания. Крайният срок за подготовка на проектите, даден от община Стара Загора, е 30 септември 2014 г.
Шест от обособените позиции са за реконструкция и благоустрояване на пътната мрежа – участъци от ул. „Пазарска“, бул. „Руски“, ул. „Г. С. Раковски“, както и обслужващи улици в промишлената зона и кв. „Казански“. Ще се възлага и проект за основен ремонт, реконструкция, уширение и модернизация на надлеза по направлението на централния бул. „Патриарх Евтимий“, чието трасе е част от международен път Е85 по коридор №9. Необходимо е да се направи конструктивно обследване на съоръженията, премостващи жп линията и бул. „Славянски“, подробен хидрогеоложки доклад, както и проекти за уширяване на пътното платно и тротоарите на бул. „Патр. Евтимий“ от ул. „Братя Жекови“ до северната граница на Южната промишлена зона и за цялостно саниране на надлеза. Общата дължина на реконструирания участък е 375 м.
Предвиждат се и нови проектни решения за обновяване на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „X. Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, площадното пространство около общината и площад „Берое“.
Ще се изработват проекти за паркоустрояване и благоустрояване на няколко от градските паркове и градини – „5-ти октомври“ (Градска градина), „Станционна градина“, градина „Ал. Стамболийски“ (парк „Алана“), парк „Митрополит Методий Кусев“ („Аязмото“). Изисква се възстановяване на функционални зони, поставяне на различни елементи на парковото обзавеждане, фонтани, рехабилитация и разширение на вело- и пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо осветление и др. Предвижда се проектиране на нов парк на територията на Военния терен, кв.334а (бившите артилерийски казарми). При изготвяне на паркоустройствения план е необходимо да се обсъди с възложителя отреждане на терен за многофункционална спортна зала. В парка трябва да се проектират детски и спортни площадки, пешеходни и велоалеи, енергоспестяващо осветление, зона за атракциони.
За модернизация и енергийно саниране са предвидени три училища – СОУ „Железник“, ПМГ „Гео Милев“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ (вкл. зала по борба и покрит плувен басейн), две ОДЗ-та, както и сградите на ДТ „Гео Милев“ и Художествената галерия. Проектите трябва да се изготвят на базата на предписанията и мерките, установени с доклад за обследване на енергийната ефективност и обследване на конструкцията, инсталациите и системите на сградата.
Крайният срок за получаване на конкурсна документация за участие в поръчката е 13 януари 2014 г. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции до 23 януари 2014 г.
Обекти за проектиране с прогнозна стойност
Обособена позиция 1: „Изготвяне на 4 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Пазарска“ (от ул. „Цар Иван Шишман“ до градина „Ал. Стамболийски“), ул. „Св. Княз Борис“ (от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“), ул. „Ген. Гурко“ ( от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“) и ул. „Граф Игнатиев“ (от ул. „Димитър Наумов“ до бул. „Патриарх Евтимий“) в гр. Стара Загора“ 66000 лв.
Обособена позиция 2: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на бул. „Руски“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“), бул. „Митрополит Методий Кусев“ (от бул. „Г. Столетов“ до бул. „Славянски“) и ул. „Х. Димитър Асенов“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“) в гр. Стара Загора“ 70 000 лв.
Обособена позиция 3: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Г. С. Раковски“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Св. Княз Борис“), ул. „К. Ганчев“ (от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“), ул. „Цар Иван Шишман“ (от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“) и 1 работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство между ул. „К. Ганчев“, ул. „В. Левски“, бул. „Ген. Столетов“ и ул. „Господин Михайловски“ в гр. Стара Загора“ 77 000 лв.
Обособена позиция 4: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на надлез над жп линия и бул. „Славянски“ в гр. Стара Загора“ 41 000 лв.
Обособена позиция 5: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, градина „5-ти октомври“ (Градска градина) и градина „Александър Стамболийски“ (парк „Алана“) в гр. Стара Загора“ 73 000 лв.
Обособена позиция 6: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площад „Берое“ и на работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“ в гр. Стара Загора“ 130 000 лв.
Обособена позиция 7: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за паркоустрояване на парк на територията на Военен терен, кв. 334а (бившите артилерийски казарми), южно от бул. „Цар Симеон Велики“ и западно от ул. „Одринска епопея“ в гр. Стара Загора“ 20 000 лв.
Обособена позиция 8: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на обслужващи улици (южно от жп терена – ул. „Михаил Хаританов“), ул. „Промишлена“ (от ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ до бул. „Патриарх Евтимий“) и ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ (от кръстовището с бул. „Анастасия Тошева“ до бул. „Патриарх Евтимий) в гр. Стара Загора“ 53 000 лв.
Обособена позиция 9: „Изготвяне на 2 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Казански“, улици в кв. „Три чучура“ (юг) и 1 работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство в кв. „Казански“, бл. 29 и бл. 16 в гр. Стара Загора“ 173 000 лв.
Обособена позиция 10: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СОУ „Железник“ в гр. Стара Загора“ 67 500 лв.
Обособена позиция 11: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ГПЧЕ „Ромен Ролан“: училищна сграда, зала по борба и покрит плувен басейн в гр. Стара Загора“ 99 000 лв.
Обособена позиция 12: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ „Гео Милев“ в гр. Стара Загора“ 38 000 лв.
Обособена позиция 13: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за четири отделни сгради – сградата на ОДЗ №58 „Звездица“ – кв. „Железник „, сградата на ОДЗ №1 „Звънче“ – кв. „Три чучура-север“, сградата на Център за образование и квалификация (езикова школа) и сградата на бившия пионерски дом – обект за културна и обществена дейност, в гр. Стара Загора“ 65 500 лв.
Обособена позиция 14: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за две отделни сгради – сграда за култура и изкуство – драматичен театър „Гео Милев“, и сградата на Художествена галерия в гр. Стара Загора“ 45 000 лв.
Обособена позиция 15: „Изготвяне на 2 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, и на площадно пространство около общината в гр. Стара Загора“ 45 000 лв.
Обособена позиция 16: „Изготвяне на 1 работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Три чучура“ (север – до бул. „Цар Симеон Велики“) в гр. Стара Загора“ 82 000 лв.

Continue Reading

България

Пенсионер на 43 години: Почивам си и се забавлявам, но за 600 милиона…

Published

on

Най-богатият спортист в света Флойд Мейуедър призна, че на 43 години се чувства много удобно като пенсионер.

Боксьорът разкри, че повече се забавлява и си почива, но продължава да тренира, за да поддържа добра форма.

„Приключих с бокса и сега тренирам само за здраве. За мен е особено важно, че спрях навреме за разлика от много други мои колеги“, каза Мейуедър.

„Обичам сегашния си живот, но ако ми се отдаде възможност да се позабавлявам за последно и да спечеля 600 милиона долара, защо не?“, обяви американецът.

Мейуедър има 50 победи (27 с нокаут) и нито една загуба в професионалния бокс. Става световен шампион в пет категории и бронзов медалист от Олимпиадата през 1996 г. Тогава на полуфинала на Игрите в Атланта Мейуедър губи от Серафим Тодоров. Това е последното поражение на профиринга на американеца. 

Continue Reading

България

Ужасът се завърна, но сега май положението е по-лошо

Published

on

Пореден ужас изживя ММА звездата Хабиб Нурмагомедов, чийто баща Абдуламанап отново е в болница, но този път проблемите със здравословното му състояние изглеждат по-сериозно.

Преди седмица той беше приет в болница в Махачкала със съмнение за коронавирус, а сега се е наложило да бъде отведен в московска болница след проблеми със сърцето.

„Преди дни разговарях с него и ми каза, че се чувства добре. Явно проблемите му сега са се появили внезапно“, коментира семеен приятел на Нурмагомедови.

Местните медии допълват, че резултатът от направения на Абдуламанап Нурмагомедов тест за коронавирус все още не е известен и е възможно проблемите му да се дължат на глобалната зараза COVID-19.

Continue Reading

България

Издадоха заповед, която чакат милиони българи

Published

on

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев издаде заповед № РД-09-371/03.05.2020 г., с която се допуска упражняването на индивидуални спортни занимания на открито при спазването на всички противоепидемични мерки. Те могат да се провеждат и на открити спортни обекти (стадиони, тенис кортове и др.). Задължително е спазването на дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи.

От днес се допускат също посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни при спазването на строги противоепидемични мерки. Задължително е провеждането на филтър на входа с измерване на телесната температура  на всички посетители, както и почистването и дезинфекцирането на помещенията и уредите на всеки час. Не се допуска струпването на много хора едновременно в общите помещения на обектите. Задължително е осигуряването на диспенсери с дезинфектанти, течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите, както и ползването от персонала на защитни маски и ръкавици.

Заповедта на министър Кралев е издадена съгласно т. 3 от Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и ще бъде съобщена на всички лицензирани спортни организации и техните членове.

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България3 дни ago

ИЗВЪНРЕДНО: Силен трус удари Вранча (ОБНОВЕНА/КАРТА)

Силно земетресение с магнитуд 4,1 по Рихтер е регистрирано в 15:07 часа днес в сеизмичния район НА Вранча в Източна...

България6 дни ago

Първите признаци на рак, на които никой не обръща внимание

Първите симптоми на рак често не предизвикват безпокойство у хората и не им се обръща сериозно внимание, научи 365novini. Именно ранното...

България7 дни ago

Руслан Мъйнов: Чакам бебе от лудата сервитьорка от „Комиците”!

Най-голямата мечта на комика Руслан Мъйнов – да свие семейно гнездо и да създаде свое поколение, е на път да...

България1 седмица ago

Проф. Аргирова обяви сензационнни резултати от тестове за К-19 у нас през последните 10 дни

Рaзбирa ce, мeчтaя тaзи eпидeмия дa я нямa, нo никaк нe мeчтaя дa нe ce зaнимaвaм c вируcи и c...

България1 седмица ago

Исландското чудо спря коронавируса – 0 нови заразени и най-много излекувани СНИМКИ

В хода на специални изследвания учените откриха „слабо място“ във вируса на патогена COVID-19. Резултатите от научната работа на специалисти...

България1 седмица ago

Началото на края: Ген. Мутафчийски най-сетне обяви добра новина за епидемията у нас

„Ключовата дума при отхлабване на мерките е да се преценяват много внимателно рисковете и всяка мярка да бъде премерен риск....

България1 седмица ago

Вкараха Андреа в болница на системи – всичко за инцидента (Снимки): –

След като миналата седмица станахме свидетели на взаимните обиди, които си размениха Митко Пайнера и попфолк-дивата Андреа, както и пламенната...

България1 седмица ago

Италиански депутат: Статистиката за жертвите на коронавируса е силно манипулирана

Итaлиaнcки дeпутaт зaяви oт трибунaтa нa пaрлaмeнтa, чe итaлиaнcкият нaрoд e пoдлoжeн нa тeрoризъм, визирaйки нeвeрнитe cпoрeд нeгo дaнни зa...

България1 седмица ago

Божков проговори от Дубай: Бългaрия ce упрaвлявa oт хунтa!

В Дубaй cъм oт крaя нa януaри. Дoбрe cъм. Aпaртaмeнтът нe e мoй, нo тoвa нe e cъщecтвeнo. Cтaтутът ми...

България1 седмица ago

Извънредно! Младеж профуча на червено, помля колата на Карбовски и стана страшно СНИМКИ

Колата на журналиста Мартин Карбовски е била ударена. Младеж е минал на червено и е отнесъл возилото на познатото от...

България1 седмица ago

Бесен екшън: Полицейско преследване със стрелба и арести в София

Зрелищна гонка между полицията и лек автомобил завърши с арест на четирима. Ситуацията се разигра в неделя привечер в столичния квартал...

България1 седмица ago

Трагична смърт! Майка и 5-г. й дъщеря полетяха прегърнати от 7-ия етаж ВИДЕО

Телата на загинали майка и дъщеря са намерени под прозорците на многоетажна сграда в квартал Калинински на руския град Санкт...

България1 седмица ago

Напитка с канела и лимон гори по 500 гр. от излишното ви тегло всяка вечер-Сутрин се събуждате по-леки!

В борбата с излишните сантиметри по бедрата, корема и талията всички начини са добри! За разлика от скептично отношение към...

България1 седмица ago

Сигнал: Зловеща катастрофа със самоубиец в София

Зловеща катастрофа е станала днес следобед в столицата. За това съобщават очевидци в сигнал до БЛИЦ. В района на бул....

България1 седмица ago

Учени: Кучетата надушват рак, защо не и Covid-19

Британски учени са се заели да изследват дали кучетата могат да надушват пациенти с COVID-19 в опит да открият бърз...

България1 седмица ago

Поредната добра новина – Рилският манастир отвори порти за поклонници и туристи

Поредната добра новина – Рилският манастир отвори порти за поклонници и туристи. Помещенията се хигиенизират всеки ден, а изискването към...

България1 седмица ago

Брутална жестокост посред бял ден на пъпа на София

15-годишно момче е било нападнато и бито този следобед в столичния квартал „Лозенец“. Инцидентът е станал на ул. „Милин Камък“...

България2 седмици ago

Пребиха и ограбиха 90-годишен дядо

Полицията издирва неизвестен засега мъж, който преби и ограби 90-годишния Васил Маринов от плевенското село Ореховица. Това се е случило...

България2 седмици ago

Сензация! Васил Божков с яхта за 160 милиона долара! УНИКАЛНИ СНИМКИ

Най-прочутата творба на Дашиъл Хамет „Малтийският сокол“ (Maltese Falcon) полага основите на черния криминален жанр. Едноименната яхта също крие на...

България2 седмици ago

Изповедта на една майка: Безкрайно обичам дъщеря си, но тя е грозна. Как да ѝ отговоря когато ме попита „хубава ли съм мамо“?

В една социална мрежа се появи трогателна изповед на една майка и предизвика голямо внимание и лавина от коментари. Тя...

Advertisement

Trending

This site is protected by wp-copyrightpro.com