Connect with us

Спорт

В Стара Загора се предвижда обновяване и модернизиране на улици, площади, паркове и културни сгради

Published

on

Община Стара Загора стартира в средата на декември обществена поръчка за изготвяне на работни инвестиционни проекти за 36 обекта от градската среда, образователната и културната инфраструктура. Това са улици, пешеходни зони и площади, паркове и градини, училища, детски градини, стария театър и художествената галерия, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града. Целта е с получените грантови средства в размер на 1.5 млн. лв. по схема „В подкрепа на следващия програмен период“ на ОПРР да се подготвят готови за финансиране проекти, с които община Стара Загора да може да кандидатства по новата ОП „Региони в растеж“.
Обявената конкурсна процедура за изработване на работни инвестиционни проекти е разделена на 16 обособени позиции. За всички обекти има изготвени планови задания. Крайният срок за подготовка на проектите, даден от община Стара Загора, е 30 септември 2014 г.
Шест от обособените позиции са за реконструкция и благоустрояване на пътната мрежа – участъци от ул. „Пазарска“, бул. „Руски“, ул. „Г. С. Раковски“, както и обслужващи улици в промишлената зона и кв. „Казански“. Ще се възлага и проект за основен ремонт, реконструкция, уширение и модернизация на надлеза по направлението на централния бул. „Патриарх Евтимий“, чието трасе е част от международен път Е85 по коридор №9. Необходимо е да се направи конструктивно обследване на съоръженията, премостващи жп линията и бул. „Славянски“, подробен хидрогеоложки доклад, както и проекти за уширяване на пътното платно и тротоарите на бул. „Патр. Евтимий“ от ул. „Братя Жекови“ до северната граница на Южната промишлена зона и за цялостно саниране на надлеза. Общата дължина на реконструирания участък е 375 м.
Предвиждат се и нови проектни решения за обновяване на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „X. Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, площадното пространство около общината и площад „Берое“.
Ще се изработват проекти за паркоустрояване и благоустрояване на няколко от градските паркове и градини – „5-ти октомври“ (Градска градина), „Станционна градина“, градина „Ал. Стамболийски“ (парк „Алана“), парк „Митрополит Методий Кусев“ („Аязмото“). Изисква се възстановяване на функционални зони, поставяне на различни елементи на парковото обзавеждане, фонтани, рехабилитация и разширение на вело- и пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо осветление и др. Предвижда се проектиране на нов парк на територията на Военния терен, кв.334а (бившите артилерийски казарми). При изготвяне на паркоустройствения план е необходимо да се обсъди с възложителя отреждане на терен за многофункционална спортна зала. В парка трябва да се проектират детски и спортни площадки, пешеходни и велоалеи, енергоспестяващо осветление, зона за атракциони.
За модернизация и енергийно саниране са предвидени три училища – СОУ „Железник“, ПМГ „Гео Милев“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ (вкл. зала по борба и покрит плувен басейн), две ОДЗ-та, както и сградите на ДТ „Гео Милев“ и Художествената галерия. Проектите трябва да се изготвят на базата на предписанията и мерките, установени с доклад за обследване на енергийната ефективност и обследване на конструкцията, инсталациите и системите на сградата.
Крайният срок за получаване на конкурсна документация за участие в поръчката е 13 януари 2014 г. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции до 23 януари 2014 г.
Обекти за проектиране с прогнозна стойност
Обособена позиция 1: „Изготвяне на 4 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Пазарска“ (от ул. „Цар Иван Шишман“ до градина „Ал. Стамболийски“), ул. „Св. Княз Борис“ (от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“), ул. „Ген. Гурко“ ( от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“) и ул. „Граф Игнатиев“ (от ул. „Димитър Наумов“ до бул. „Патриарх Евтимий“) в гр. Стара Загора“ 66000 лв.
Обособена позиция 2: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на бул. „Руски“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“), бул. „Митрополит Методий Кусев“ (от бул. „Г. Столетов“ до бул. „Славянски“) и ул. „Х. Димитър Асенов“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“) в гр. Стара Загора“ 70 000 лв.
Обособена позиция 3: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Г. С. Раковски“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Св. Княз Борис“), ул. „К. Ганчев“ (от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“), ул. „Цар Иван Шишман“ (от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“) и 1 работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство между ул. „К. Ганчев“, ул. „В. Левски“, бул. „Ген. Столетов“ и ул. „Господин Михайловски“ в гр. Стара Загора“ 77 000 лв.
Обособена позиция 4: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на надлез над жп линия и бул. „Славянски“ в гр. Стара Загора“ 41 000 лв.
Обособена позиция 5: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, градина „5-ти октомври“ (Градска градина) и градина „Александър Стамболийски“ (парк „Алана“) в гр. Стара Загора“ 73 000 лв.
Обособена позиция 6: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площад „Берое“ и на работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“ в гр. Стара Загора“ 130 000 лв.
Обособена позиция 7: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за паркоустрояване на парк на територията на Военен терен, кв. 334а (бившите артилерийски казарми), южно от бул. „Цар Симеон Велики“ и западно от ул. „Одринска епопея“ в гр. Стара Загора“ 20 000 лв.
Обособена позиция 8: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на обслужващи улици (южно от жп терена – ул. „Михаил Хаританов“), ул. „Промишлена“ (от ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ до бул. „Патриарх Евтимий“) и ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ (от кръстовището с бул. „Анастасия Тошева“ до бул. „Патриарх Евтимий) в гр. Стара Загора“ 53 000 лв.
Обособена позиция 9: „Изготвяне на 2 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Казански“, улици в кв. „Три чучура“ (юг) и 1 работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство в кв. „Казански“, бл. 29 и бл. 16 в гр. Стара Загора“ 173 000 лв.
Обособена позиция 10: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СОУ „Железник“ в гр. Стара Загора“ 67 500 лв.
Обособена позиция 11: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ГПЧЕ „Ромен Ролан“: училищна сграда, зала по борба и покрит плувен басейн в гр. Стара Загора“ 99 000 лв.
Обособена позиция 12: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ „Гео Милев“ в гр. Стара Загора“ 38 000 лв.
Обособена позиция 13: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за четири отделни сгради – сградата на ОДЗ №58 „Звездица“ – кв. „Железник „, сградата на ОДЗ №1 „Звънче“ – кв. „Три чучура-север“, сградата на Център за образование и квалификация (езикова школа) и сградата на бившия пионерски дом – обект за културна и обществена дейност, в гр. Стара Загора“ 65 500 лв.
Обособена позиция 14: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за две отделни сгради – сграда за култура и изкуство – драматичен театър „Гео Милев“, и сградата на Художествена галерия в гр. Стара Загора“ 45 000 лв.
Обособена позиция 15: „Изготвяне на 2 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, и на площадно пространство около общината в гр. Стара Загора“ 45 000 лв.
Обособена позиция 16: „Изготвяне на 1 работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Три чучура“ (север – до бул. „Цар Симеон Велики“) в гр. Стара Загора“ 82 000 лв.

Continue Reading

България

Ето какво спира жалбата на Мартин Петров за източените милиони

Published

on

Бившият национал трябва първо да плати 150 000 лева

Бившият национал Мартин Петров е подал искова молба заради източените от сметките му 3,8 милиона лева. За това БЛИЦ съобщи още в петък, след като получи потвърждение от Софийския градски съд. Оттам поясниха, че към момента искът е оставен без движение от съдията.

В днешния си брой в. „Телеграф“ разкрива и защо жалбата на бившия футболист на Волфсбург, Атлетико (Мадрид) и Манчестър Сити е без движение. Причината за това, че Петров трябва да плати такса в размер на 150 000 лева, за да бъде даден ход на разследването след исковата молба. Мартин обаче все още не е заплатил сумата.

Както е известно, скандалът с източените милиони от сметките на Мартин Петров избухна на 17 ноември, когато самият той призна, че е бил ограбен от личната си банкерка Ирина Ч.А. В периода 2007-17 година тя е източила близо 4 милиона лева. 10 месеца преди да бъде разкрита липсата на парите на бившия футболист, служителката била уволнена от „Уникредит Булбанк“, където работила като личен банкер на Петров. БНБ, прокуратурата и полицията вече водят разследване по случая.

Continue Reading

България

Още една известна личност пропищя от успехите на Гришо!

Published

on

Докато умрат писателите, други ще бъдат национални герои! Българите по улици, кръстени на тенисисти, ли крачат всеки ден?

Писателят Калин Терзийски, по подобие на Петър Волгин, написа коментар относно всенародната радост от успехите на Григор Димитров. Той използва личния си Фейсбук профил, за да сравни отношението към тенисиста с отношението към писателите. Предлагаме  ви текста без редакторска намеса.

Ето какво написа Терзийски:

ДА РЕЧЕМ
Започвайки да пиша, аз не знам каква ще е реакцията на читателите към това, което ще напиша; но съм почти сигурен, че тя ще е грубо отрицателна. Това, донякъде, ще ме зарадва – защото ще ме освободи от задължението да приемам сънародниците си „на сериозно“. Така.

Григор Димитров, известен български тенисист с европейски и световни постижения получи за играта си в Лондон 2 млн. и половина долара. Игра на тенис. Горе долу в същите времена – да речем година по-рано – писателят Калин Терзийски, колкото и да ни е неприятно – също получавал европейско и световно признание, докато пишеше за лондонско издание, а именно – за вестника на българите живеещи във Великобритания – получаваше за всеки свой разказ по 25 паунда. Но в един хубав ден главният редактор му съобщи, че повече от 10 паунда на разказ не може да му дава. Писателят Калин Терзийски се запита: Българите по улици кръстени на тенисисти ли крачат всеки ден…или по улици кръстени на писатели? И дали биха приели да речем По жицата или Андрешко да бъдат оценени по 10 паунда парчето?

После Калин Терзийски си даде сметка, че явно писателите трябва да умрат, за да зацъкат с език българите. И после от кумова срама да им отдадат някаква гузна почит. А докато умрат писателите, тенисистите ще бъдат национални герои. Тенисът, все пак, трябва да помним, е дух, знание и величествена мъдрост. Все пак.

/БЛИЦ

Continue Reading

България

9-звезден Гришо! Велик рекорд! Спортна България ликува! Пред родителите си, пред супер агитка, Димитров… (ВИДЕО/ОБНОВЕНА)

Published

on

„Това е нещо голямо не само за мен, а за цяла България – моята родина“, каза Григор Димитров преди решителния мач днес. А срещата се превърна в уникален момент за родния спорт.

2:0 сета за Гришо срещу Давид Гофен! 6:0, 6:2 в отделните части! Период от 9 поредни гейма за Григор в развитието на сблъсъка!  И невероятен рекорд! След само общо 3 мача в група „Пийт Сампрас“, дебютантът Димитров печели първото място в групата и се класира за 1/2-финалите на Заключителния Мастърс за годината. В спор за влизане във финала, в Лондон, Гришо ще играе срещу Александър Зверев или Джак Сок.

В зала „О2 Арена“, Григор Димитров пише златна история на родния спорт.

Рафаел Надал се отказа от състезанието, Пабло Кареньо-Буста заменя Матадора, Григор надви Доминик Тийм в първия кръг, а форматът и правилата на груповата фаза на Мастърса позволяват развръзка за първото място в дадена група, дори след само общо 3 изиграни двубоя.

Димитров има отлични показатели в директните сблъсъци с Гофен. На ниво „АТП“ двамата са се срещали вече пет пъти, а Григор е излизал победител в четири от мачовете. Гришо и Давид имат и три двубоя в турнирите от сериите „Фючърс“ и „Чаланджър“, като и трите са спечелени от Григор Димитров.

Родителите на големия тенисист – Мария Димитрова и Димитър Господинов са в Лондон за да подкрепят сина си. Родната агитка е на световно ниво, а Григор изглежда във формата на живота си. Димитров е сочен като фаворит номер 2 за спечелване на мега турнира, а успехът днес го изстрелва на полуфиналите и ще го размине с легендата Роджър Федерер чак до евентуален финал.

Български знамена по трибуните, огромна подкрепа за Гришо Димитров.

Спортен спектакъл!

Гришо на сервис, точка за българина – 15:0, мощни възгласи от публиката. Димитров атакува 1/2-финал на Заключителния Мастърс за годината.

Дълго разиграване – 30:0, и още по-бурни овации.

Силен сервис, ретур в аут – 40:0.

Точка за Гофен – 40:15.

Още един хубав сервис и гейм на 15 за Григор Димитров! 1:0 за нашия!

„Хайде, Гришо“, огласи залата!

Последва супер гейм за Григор! Димитров осъществи брейк на 15! 2:0 за Гришо!

Сервис-гейм на 15, затвърждаване на пробива и резултат – 3:0.

Зададе се маратонски гейм, Григор получи 4 възможности да реализира брейк, оползотвори четвъртата и поведе с 4:0!

Подаване на нула и резултат – 5:0!

Пробив на 30 за Гришо! Сет на нула! 6:0 – какъв тенис от Димитров!!!

Втората част започна със сервис-гейм на 15 за Григор! 1:0 гейма за нашия в сет номер 2.

Супер – брейк на 15 и Гришо поведе с 2:0 в частта!

Последва дълъг сервис-гейм на Димитров, родният любимец отрази възможност за пробив, спечели подаването си и затвърди преднината – 3:0.

Сервис-гейм за Гофен на 30. Давид намали пасива си – 1:3. След серия от 9 поредни гейма за Григор Димитров, Гофен спечели първия си гейм в срещата.

Трудно подаване за Гришо, стигна се до резултат 0:30 и забележка към Димитров, поради мнение на съдията, че е наяве нерегламентирана комуникация между Григор и Дани Валверду (треньор на Гришо). Осъществи се лека размяна на мнения между Димитров и рефера, подновяване на играта, маратонска битка в гейма и в крайна сметка 4:1 за Григор. Важен момент.

Бърз сервис-гейм за Гофен. Давид съкрати изоставането си на – 2:4.

Експресен гейм за Димитров и 5:2.

Брейк за Гришо – 6:2, велика победа!!!

„Да се класирам за 1/2-финал беше моя цел. Постигнах я, чудесно е да изпълняваш целите си. Това е един страхотен момент, на който искам да се насладя. В първия сет всичко, до което се докоснех се превръщаше в злато, но работя здраво, за да има такива дни. Искам да благодаря на моя тим. Моето семейство е тук, приятелите ми. Всеки мач е много важен за мен, със сигурност ще продължа своя ритъм и ще продължа да играя. Не съм тук за да участвам, а за да играя по начина, който го направих днес“, заяви Григор секунди след успеха. Димитров поздрави на български родната агитка.

В петък Григор ще се изправи срещу Пабло Кареньо-Буста за третия си мач от груповата фаза. Първото място на Гришо в групата вече е гарантирано.

/ПИК

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България3 дни ago

Мъж с коронавирус в Стара Загора, изолираха го в болницата, обявяват извънредни мерки

В клиниката по инфекциозни болести в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД в Стара Загора е изолиран украински гражданин за...

България7 дни ago

Жена почина, докато чакаше да вземе пенсията си

Жeнa ce cтрoпoли нa зeмятa и пoчинa в пoщeнcкa cтaнция в Плoвдив, cъoбщaвa Плoвдив нaу. Трaгeдиятa ce cлучилa в клoнa...

България7 дни ago

Явор Бахаров изчезна мистериозно

Иво Аръков, Бойко Кръстанов, Боряна Братоева, Даниел Цочев се събраха на ексклузивното представяне на новия сериал на bTV и „Междинна...

България7 дни ago

Защо не бива да ходите до тоалетната, ако се събудите посред нощ –

Повечето от нас правят всичко погрешно и напразни опити да заспим само се довеждаме до безсъние. Късно през нощта изведнъж...

България1 седмица ago

Спипаха 21-годишната булка Миляна на дядо „на калъп“ с друг пенсионер

Cвaтбaтa нa 74-гoдишния Милoйкo Бoжич и 21-гoдишнaтa Милянa Бoгдaнoвич бeшe eднa oт нaй-oбcъждaнитe тeми в Cърбия. Двaмaтa ce oжeнихa прeз...

България1 седмица ago

Затова погребенията се правят на 3-ия ден след смъртта –

Колкото и да искаме да живеем вечно, хората са предопределени да умрат. Следователно делата с погребението рано или късно ще засегнат...

България1 седмица ago

Грипът убива наред до България ,жертвите са десетки в Румъния

Броят на лицата, починали от грип в Румъния, достигна 25 души, съобщи днес Националният център за наблюдение и контрол на...

България1 седмица ago

Европа се готви за опасна буря!

Северна Европа бе обхваната днес от силни ветрове и проливни дъждове, а метеорологичните служби от Ирландия до Германия предупреждават населението...

Made in BG1 седмица ago

4 магически места в България, които сбъдват желания

Има места в България, които притежават необяснима енергия и очарование. Места, на които веднъж докоснал се до тях, остават у...

България1 седмица ago

Отново засякоха „истинско“ сирене на пазара у нас

Агенцията по безопасност на храните е извършила проверка на качеството на сиренето в търговската мрежа. От 8 марки 3 са...

България1 седмица ago

Внимавайте: Не изплащат печалбите от билетчетата, но ги продават

Търкането на лотарийни билетчета категорично остава вече в миналото. Не само по закон, а и в съзнанието на хората. Наша...

България2 седмици ago

Очаква се опасна снежна буря да разтърси Германия

Германия се готви за буря, която вероятно ще я държи в плен в продължение на два дни. Според прогнозите стихията...

България2 седмици ago

Стив Ханке: България не трябва да приема еврото

Създаването на еврото е грешка и България не трябва да се присъединява към еврозоната. Това заяви бащата на валутния борд...

България2 седмици ago

Кой стори това? Българска изложба в Лувъра, но в отдела за „Ислямско изкуство“

Предстоящата трета българска изложба в Лувъра през лятото на 2020 година е на път да предизвика обществен скандал.  Ще бъдат...

България2 седмици ago

Сгащиха общински съветник за бракониерство

Общинският съветник от Стамболийски Атанас Мавродиев е бил хванат в бракониерство. Свидетели са подали сигнал за съмнителните рейсове, които били извършвани с...

България2 седмици ago

Ето в какви условия се търсят изчезналите баща и син, вятърът и студът са безмилостни

Трети ден продължава спасителната операция по издирването на двама туристи – баща и син от Стара Загора, които се изгубиха...

България2 седмици ago

Десетки души са в бедствие над Перущица след обилния снеговалеж

15 души продължават да бъдат откъснати в местността Върховръх над Перущица след последния снеговалеж в Родопите.  Верижната машина, която късно...

България3 седмици ago

Нови подробности за ареста на Божков в ОАЕ, сгащили го с 500 милиона, опитвал да подкупи полицаите

Българската прокуратура чака днес официално потвърждение за задържането на издирвания бизнесмен Васил Божков на територията на Обединени арабски емирства (ОАЕ)....

България3 седмици ago

От последните минути! 2-годишно дете полетя от третия етаж на болница

Две годишно дете падна от третия етаж на родилното отделение в болница „Света Анна“ във Варна, съобщи БНР.  Детето е...

България3 седмици ago

Трагедия: 4-годишно дете уби баба си в благоевградско село

Жестока трагедия потресе благоевградкото село Лешко. Микробус потегли и премаза 60-годишна жена от махала Хайдушка в селото, съобщава struma.com. В микробуса...

Advertisement

Trending

This site is protected by wp-copyrightpro.com