Connect with us

Спорт

В Стара Загора се предвижда обновяване и модернизиране на улици, площади, паркове и културни сгради

Published

on

Община Стара Загора стартира в средата на декември обществена поръчка за изготвяне на работни инвестиционни проекти за 36 обекта от градската среда, образователната и културната инфраструктура. Това са улици, пешеходни зони и площади, паркове и градини, училища, детски градини, стария театър и художествената галерия, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града. Целта е с получените грантови средства в размер на 1.5 млн. лв. по схема „В подкрепа на следващия програмен период“ на ОПРР да се подготвят готови за финансиране проекти, с които община Стара Загора да може да кандидатства по новата ОП „Региони в растеж“.
Обявената конкурсна процедура за изработване на работни инвестиционни проекти е разделена на 16 обособени позиции. За всички обекти има изготвени планови задания. Крайният срок за подготовка на проектите, даден от община Стара Загора, е 30 септември 2014 г.
Шест от обособените позиции са за реконструкция и благоустрояване на пътната мрежа – участъци от ул. „Пазарска“, бул. „Руски“, ул. „Г. С. Раковски“, както и обслужващи улици в промишлената зона и кв. „Казански“. Ще се възлага и проект за основен ремонт, реконструкция, уширение и модернизация на надлеза по направлението на централния бул. „Патриарх Евтимий“, чието трасе е част от международен път Е85 по коридор №9. Необходимо е да се направи конструктивно обследване на съоръженията, премостващи жп линията и бул. „Славянски“, подробен хидрогеоложки доклад, както и проекти за уширяване на пътното платно и тротоарите на бул. „Патр. Евтимий“ от ул. „Братя Жекови“ до северната граница на Южната промишлена зона и за цялостно саниране на надлеза. Общата дължина на реконструирания участък е 375 м.
Предвиждат се и нови проектни решения за обновяване на пешеходната зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „X. Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, площадното пространство около общината и площад „Берое“.
Ще се изработват проекти за паркоустрояване и благоустрояване на няколко от градските паркове и градини – „5-ти октомври“ (Градска градина), „Станционна градина“, градина „Ал. Стамболийски“ (парк „Алана“), парк „Митрополит Методий Кусев“ („Аязмото“). Изисква се възстановяване на функционални зони, поставяне на различни елементи на парковото обзавеждане, фонтани, рехабилитация и разширение на вело- и пешеходни алеи, въвеждане на енергоспестяващо осветление и др. Предвижда се проектиране на нов парк на територията на Военния терен, кв.334а (бившите артилерийски казарми). При изготвяне на паркоустройствения план е необходимо да се обсъди с възложителя отреждане на терен за многофункционална спортна зала. В парка трябва да се проектират детски и спортни площадки, пешеходни и велоалеи, енергоспестяващо осветление, зона за атракциони.
За модернизация и енергийно саниране са предвидени три училища – СОУ „Железник“, ПМГ „Гео Милев“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ (вкл. зала по борба и покрит плувен басейн), две ОДЗ-та, както и сградите на ДТ „Гео Милев“ и Художествената галерия. Проектите трябва да се изготвят на базата на предписанията и мерките, установени с доклад за обследване на енергийната ефективност и обследване на конструкцията, инсталациите и системите на сградата.
Крайният срок за получаване на конкурсна документация за участие в поръчката е 13 януари 2014 г. Оферти могат да се подават за една или повече обособени позиции до 23 януари 2014 г.
Обекти за проектиране с прогнозна стойност
Обособена позиция 1: „Изготвяне на 4 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Пазарска“ (от ул. „Цар Иван Шишман“ до градина „Ал. Стамболийски“), ул. „Св. Княз Борис“ (от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“), ул. „Ген. Гурко“ ( от ул. „Отец Паисий“ до бул. „Патриарх Евтимий“) и ул. „Граф Игнатиев“ (от ул. „Димитър Наумов“ до бул. „Патриарх Евтимий“) в гр. Стара Загора“ 66000 лв.
Обособена позиция 2: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на бул. „Руски“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“), бул. „Митрополит Методий Кусев“ (от бул. „Г. Столетов“ до бул. „Славянски“) и ул. „Х. Димитър Асенов“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Герасим Папазчев“) в гр. Стара Загора“ 70 000 лв.
Обособена позиция 3: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Г. С. Раковски“ (от ул. „Августа Траяна“ до ул. „Св. Княз Борис“), ул. „К. Ганчев“ (от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“), ул. „Цар Иван Шишман“ (от ул. „Августа Траяна“ до бул. „Славянски“) и 1 работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство между ул. „К. Ганчев“, ул. „В. Левски“, бул. „Ген. Столетов“ и ул. „Господин Михайловски“ в гр. Стара Загора“ 77 000 лв.
Обособена позиция 4: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция на надлез над жп линия и бул. „Славянски“ в гр. Стара Загора“ 41 000 лв.
Обособена позиция 5: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на „Станционна градина“, градина „5-ти октомври“ (Градска градина) и градина „Александър Стамболийски“ (парк „Алана“) в гр. Стара Загора“ 73 000 лв.
Обособена позиция 6: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на площад „Берое“ и на работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк „Митрополит Методий Кусев“ в гр. Стара Загора“ 130 000 лв.
Обособена позиция 7: „Изготвяне на работен инвестиционен проект за паркоустрояване на парк на територията на Военен терен, кв. 334а (бившите артилерийски казарми), южно от бул. „Цар Симеон Велики“ и западно от ул. „Одринска епопея“ в гр. Стара Загора“ 20 000 лв.
Обособена позиция 8: „Изготвяне на 3 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на обслужващи улици (южно от жп терена – ул. „Михаил Хаританов“), ул. „Промишлена“ (от ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ до бул. „Патриарх Евтимий“) и ул. „Войвода Стойчо Черногорски“ (от кръстовището с бул. „Анастасия Тошева“ до бул. „Патриарх Евтимий) в гр. Стара Загора“ 53 000 лв.
Обособена позиция 9: „Изготвяне на 2 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Казански“, улици в кв. „Три чучура“ (юг) и 1 работен инвестиционен проект за паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на междублоково пространство в кв. „Казански“, бл. 29 и бл. 16 в гр. Стара Загора“ 173 000 лв.
Обособена позиция 10: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на СОУ „Железник“ в гр. Стара Загора“ 67 500 лв.
Обособена позиция 11: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ГПЧЕ „Ромен Ролан“: училищна сграда, зала по борба и покрит плувен басейн в гр. Стара Загора“ 99 000 лв.
Обособена позиция 12: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ПМГ „Гео Милев“ в гр. Стара Загора“ 38 000 лв.
Обособена позиция 13: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за четири отделни сгради – сградата на ОДЗ №58 „Звездица“ – кв. „Железник „, сградата на ОДЗ №1 „Звънче“ – кв. „Три чучура-север“, сградата на Център за образование и квалификация (езикова школа) и сградата на бившия пионерски дом – обект за културна и обществена дейност, в гр. Стара Загора“ 65 500 лв.
Обособена позиция 14: „Обследване за енергийна ефективност, изготвяне на технически паспорт и изготвяне на работен инвестиционен проект за реконструкция, обновяване, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за две отделни сгради – сграда за култура и изкуство – драматичен театър „Гео Милев“, и сградата на Художествена галерия в гр. Стара Загора“ 45 000 лв.
Обособена позиция 15: „Изготвяне на 2 работни инвестиционни проекта за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Патриарх Евтимий“, и на площадно пространство около общината в гр. Стара Загора“ 45 000 лв.
Обособена позиция 16: „Изготвяне на 1 работен инвестиционен проект за реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улична мрежа в кв. „Три чучура“ (север – до бул. „Цар Симеон Велики“) в гр. Стара Загора“ 82 000 лв.

Continue Reading

България

Ето какво спира жалбата на Мартин Петров за източените милиони

Published

on

Бившият национал трябва първо да плати 150 000 лева

Бившият национал Мартин Петров е подал искова молба заради източените от сметките му 3,8 милиона лева. За това БЛИЦ съобщи още в петък, след като получи потвърждение от Софийския градски съд. Оттам поясниха, че към момента искът е оставен без движение от съдията.

В днешния си брой в. „Телеграф“ разкрива и защо жалбата на бившия футболист на Волфсбург, Атлетико (Мадрид) и Манчестър Сити е без движение. Причината за това, че Петров трябва да плати такса в размер на 150 000 лева, за да бъде даден ход на разследването след исковата молба. Мартин обаче все още не е заплатил сумата.

Както е известно, скандалът с източените милиони от сметките на Мартин Петров избухна на 17 ноември, когато самият той призна, че е бил ограбен от личната си банкерка Ирина Ч.А. В периода 2007-17 година тя е източила близо 4 милиона лева. 10 месеца преди да бъде разкрита липсата на парите на бившия футболист, служителката била уволнена от „Уникредит Булбанк“, където работила като личен банкер на Петров. БНБ, прокуратурата и полицията вече водят разследване по случая.

Continue Reading

България

Още една известна личност пропищя от успехите на Гришо!

Published

on

Докато умрат писателите, други ще бъдат национални герои! Българите по улици, кръстени на тенисисти, ли крачат всеки ден?

Писателят Калин Терзийски, по подобие на Петър Волгин, написа коментар относно всенародната радост от успехите на Григор Димитров. Той използва личния си Фейсбук профил, за да сравни отношението към тенисиста с отношението към писателите. Предлагаме  ви текста без редакторска намеса.

Ето какво написа Терзийски:

ДА РЕЧЕМ
Започвайки да пиша, аз не знам каква ще е реакцията на читателите към това, което ще напиша; но съм почти сигурен, че тя ще е грубо отрицателна. Това, донякъде, ще ме зарадва – защото ще ме освободи от задължението да приемам сънародниците си „на сериозно“. Така.

Григор Димитров, известен български тенисист с европейски и световни постижения получи за играта си в Лондон 2 млн. и половина долара. Игра на тенис. Горе долу в същите времена – да речем година по-рано – писателят Калин Терзийски, колкото и да ни е неприятно – също получавал европейско и световно признание, докато пишеше за лондонско издание, а именно – за вестника на българите живеещи във Великобритания – получаваше за всеки свой разказ по 25 паунда. Но в един хубав ден главният редактор му съобщи, че повече от 10 паунда на разказ не може да му дава. Писателят Калин Терзийски се запита: Българите по улици кръстени на тенисисти ли крачат всеки ден…или по улици кръстени на писатели? И дали биха приели да речем По жицата или Андрешко да бъдат оценени по 10 паунда парчето?

После Калин Терзийски си даде сметка, че явно писателите трябва да умрат, за да зацъкат с език българите. И после от кумова срама да им отдадат някаква гузна почит. А докато умрат писателите, тенисистите ще бъдат национални герои. Тенисът, все пак, трябва да помним, е дух, знание и величествена мъдрост. Все пак.

/БЛИЦ

Continue Reading

България

9-звезден Гришо! Велик рекорд! Спортна България ликува! Пред родителите си, пред супер агитка, Димитров… (ВИДЕО/ОБНОВЕНА)

Published

on

„Това е нещо голямо не само за мен, а за цяла България – моята родина“, каза Григор Димитров преди решителния мач днес. А срещата се превърна в уникален момент за родния спорт.

2:0 сета за Гришо срещу Давид Гофен! 6:0, 6:2 в отделните части! Период от 9 поредни гейма за Григор в развитието на сблъсъка!  И невероятен рекорд! След само общо 3 мача в група „Пийт Сампрас“, дебютантът Димитров печели първото място в групата и се класира за 1/2-финалите на Заключителния Мастърс за годината. В спор за влизане във финала, в Лондон, Гришо ще играе срещу Александър Зверев или Джак Сок.

В зала „О2 Арена“, Григор Димитров пише златна история на родния спорт.

Рафаел Надал се отказа от състезанието, Пабло Кареньо-Буста заменя Матадора, Григор надви Доминик Тийм в първия кръг, а форматът и правилата на груповата фаза на Мастърса позволяват развръзка за първото място в дадена група, дори след само общо 3 изиграни двубоя.

Димитров има отлични показатели в директните сблъсъци с Гофен. На ниво „АТП“ двамата са се срещали вече пет пъти, а Григор е излизал победител в четири от мачовете. Гришо и Давид имат и три двубоя в турнирите от сериите „Фючърс“ и „Чаланджър“, като и трите са спечелени от Григор Димитров.

Родителите на големия тенисист – Мария Димитрова и Димитър Господинов са в Лондон за да подкрепят сина си. Родната агитка е на световно ниво, а Григор изглежда във формата на живота си. Димитров е сочен като фаворит номер 2 за спечелване на мега турнира, а успехът днес го изстрелва на полуфиналите и ще го размине с легендата Роджър Федерер чак до евентуален финал.

Български знамена по трибуните, огромна подкрепа за Гришо Димитров.

Спортен спектакъл!

Гришо на сервис, точка за българина – 15:0, мощни възгласи от публиката. Димитров атакува 1/2-финал на Заключителния Мастърс за годината.

Дълго разиграване – 30:0, и още по-бурни овации.

Силен сервис, ретур в аут – 40:0.

Точка за Гофен – 40:15.

Още един хубав сервис и гейм на 15 за Григор Димитров! 1:0 за нашия!

„Хайде, Гришо“, огласи залата!

Последва супер гейм за Григор! Димитров осъществи брейк на 15! 2:0 за Гришо!

Сервис-гейм на 15, затвърждаване на пробива и резултат – 3:0.

Зададе се маратонски гейм, Григор получи 4 възможности да реализира брейк, оползотвори четвъртата и поведе с 4:0!

Подаване на нула и резултат – 5:0!

Пробив на 30 за Гришо! Сет на нула! 6:0 – какъв тенис от Димитров!!!

Втората част започна със сервис-гейм на 15 за Григор! 1:0 гейма за нашия в сет номер 2.

Супер – брейк на 15 и Гришо поведе с 2:0 в частта!

Последва дълъг сервис-гейм на Димитров, родният любимец отрази възможност за пробив, спечели подаването си и затвърди преднината – 3:0.

Сервис-гейм за Гофен на 30. Давид намали пасива си – 1:3. След серия от 9 поредни гейма за Григор Димитров, Гофен спечели първия си гейм в срещата.

Трудно подаване за Гришо, стигна се до резултат 0:30 и забележка към Димитров, поради мнение на съдията, че е наяве нерегламентирана комуникация между Григор и Дани Валверду (треньор на Гришо). Осъществи се лека размяна на мнения между Димитров и рефера, подновяване на играта, маратонска битка в гейма и в крайна сметка 4:1 за Григор. Важен момент.

Бърз сервис-гейм за Гофен. Давид съкрати изоставането си на – 2:4.

Експресен гейм за Димитров и 5:2.

Брейк за Гришо – 6:2, велика победа!!!

„Да се класирам за 1/2-финал беше моя цел. Постигнах я, чудесно е да изпълняваш целите си. Това е един страхотен момент, на който искам да се насладя. В първия сет всичко, до което се докоснех се превръщаше в злато, но работя здраво, за да има такива дни. Искам да благодаря на моя тим. Моето семейство е тук, приятелите ми. Всеки мач е много важен за мен, със сигурност ще продължа своя ритъм и ще продължа да играя. Не съм тук за да участвам, а за да играя по начина, който го направих днес“, заяви Григор секунди след успеха. Димитров поздрави на български родната агитка.

В петък Григор ще се изправи срещу Пабло Кареньо-Буста за третия си мач от груповата фаза. Първото място на Гришо в групата вече е гарантирано.

/ПИК

Continue Reading
Advertisement

Интересни

България4 дни ago

Дневен хороскоп за 17 септември 2019

ОвенНараства вероятността за успех в домашната работа, в това число и свързана с онаследяване на имущество, преместване на далечно разстояние,...

България4 дни ago

Скръбна вест! Почина Петър Петров

Отиде си една от легендите на българския театър. На 14 септември на 88-годишна възраст почина дългогодишният актьор Петър Петров. Поклонението...

България4 дни ago

Седмичен хороскоп на Алена-Ползотворна седмица и признание в работата ще получат 2 зодии –

Ето какво предвещава топастроложката Алена за предстоящата седмица и публикуван във вестник „Уикенд“ ОвенПредстои ви ползотворна седмица, изпълнена с възможности...

България4 дни ago

Даниела се омъжи миналата събота, и докато отваряше пликовете, остана със зяпнала уста

Тази история действа почти подвеждащо, но за съжаление не само тук, но и в региона през последните години се превърна...

България4 дни ago

Обявиха кога идват дъждовете, тази седмица ни очаква захлаждане и големи

Есента все още не е дошла и синоптиците обещават топло и слънчево време днес. Въпреки че сутринта ще е доста...

България4 дни ago

Виждали ли сте този мъж? Търсят го под дърво и камък СНИМКИ

Издирва се Радослав Улев, на 58 години. Последната информация, с която разполагат близките му, е че е тръгнал да се...

България4 дни ago

Взривът убил жена на бензиностанция в Добрич, защото в колата сипали…

Подобрява се състоянието на жената, която пострада при взрив на бензиностанция в Добрич. При инцидента загина нейната майка, която е...

България4 дни ago

Андреа го закъса без Кубрат, шибна се в дъното (Снимка)

Царицата на фотошоп корекциите отново допусна гаф в една от последните си публикувани снимки. И докато в предните кадри Андреа...

България5 дни ago

Стефан Данаилов пак в болница

Възстановяването на големия актьор Стефан Данаилов продължава. Ламбо е приет в столичната УМБАЛ „Софиямед“ за продължаваща рехабилитация и изследвания. Бившият...

България5 дни ago

Скръбна вест! Откриха мъртва световна рокзвезда

Фронтменът на рокгрупата The Cars Рик Окасек е открит мъртъв в апартамент в Манхатън, предаде Асошиейтед прес. Нюйокрската полиция съобщи,...

България5 дни ago

Ванката сви и последните вещи от студиото на „Шоуто на Слави“

Кoлoритният рeквизитoр нa Cлaви Трифoнoв – Вaнкaтa, изнece и пocлeднитe ocтaтъци oт cтудиoтo нa Дългия в bTV. Ивaн Aтaнacoв –...

България5 дни ago

Бивш шеф на НСО разкри кой е шофьорът на колата на Караянчева

Когато настъпват такива тежки такива тежки пътнотранспортни произшествия налице е човешка грешка. Според мен даже тук не е само една,...

България6 дни ago

Кортежът на Цвета Караянчева катастрофира тежко – колата на НСО в челен сблъсък с друг автомобил (ОБНОВЕНА)

Тежка катастрофа е станала с председателя на Народното събрание Цвета Караявчева е катастрофирала. Кортежът на НСО се е забил в кола, докато...

България1 седмица ago

Много е полезно да знаете враговете според зодията си – Овен-Далеч от Скорпиона, Близнаци-Козирогът ви потиска

Овен – Далеч от Скорпиона В живота: За бога, пазете се от Скорпиони! И в работата, и частния живот, те...

България1 седмица ago

Писъци и зловеща смърт до известен хотел в Слънчев бряг

Морето хвана в канапа си поредната жертва. Тялото на 63-годишен мъж е било изхвърлено на брега край хотел „Нептун бийч”,...

България1 седмица ago

Краси Радков: Тя беше единствената, моята жена! Сякаш още не мога да го приема (актьорът с тежки разкрития за развода си)

Краси Радков не е на себе си, сринал се е тотално! Любимецът на Слави Трифонов – Краси Радков минава през поредния...

България1 седмица ago

Скандално видео на Десислава Иванчева!

Вчера до медиите беше изпратен сигнал от Йордан Бонев, към който се съдържат видео и звукови файлове, на които е...

България1 седмица ago

Дневен хороскоп за 13 септември 2019 –

ОвенСтарайте се малко повече да биете на очи: активно общувайте и проявявайте инициатива в запознанствата. Това е ден, в който...

България1 седмица ago

Теленце с човешко лице се роди в Аржентина, вижте го (Видео)

Аржентинец от село Вия Ана публикува видео с новородено теленце, чиято муцункаприлича на човешко лице, съобщи в. “Мирър”. Устата и...

България1 седмица ago

Бърз ТЕСТ: Формата на пъпа ви издава голяма тайна

Малко вероятно е някога сериозно да се замислите дали формата на пъпа ви не значи нещо. Може да е мъничък,...

Advertisement

Trending