Don't Miss

Декларация против закриването на ЦСПП- гр. Казанлък

   

Декларация до Президента на Република България Росен Плевнелиев, до Председателя на Народното събрание Михаил Миков, до Министър-председателя Пламен Орешарски, до заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев бе изпратена днес от местната власт на община Казанлък. В нея се декларира несъгласието с намеренията да бъде закрит Центърът за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР – гр. Казанлък и откриването на лагер за настаняване на бежанци на територията на община Казанлък. В подкрепа на тази позиция са посочени редица аргументи, свързани с особеностите на Казанлък по отношение на икономиката и наличието на промишлени предприятия за специално производство като „Арсенал“ АД и неговите подразделения, разположението на военен полигон и погреби на Министерството на отбраната, както и с потенциала на града и региона и бъдещото му развитие. Декларацията бе подписана от кмета на община Казанлък Галина Стоянова, председателя на Общински съвет-Казанлък Николай Златанов и представените политически партии и движения в Общински съвет-Казанлък (Текстът на Декларацията и сканираният вид на документа с положените подписи са приложени в прикачени файлове към тази информация).
Днес се проведе и разширено заседание на Щаба на кмета за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, който бе предварително планиран.По предложение на кмета на община Казанлък като извънредна точка № 1 бе включено обсъждане на проблема със закриване на ЦСПП- гр. Казанлък и превръщането му в център за бежанци – анализ и оценка на риска.
Кметът Галина Стоянова посочени аргументите, подкрепящи становището на местната власт против закриването на Центъра и отварянето на бежански лагер на територията на община Казанлък. Тя каза, че никой не е против бежанците и предоставянето на подходящи, нормални условия за живот по време на тяхното пребиваване в нашата страна. Но предвид спецификата на Казанлък в социално-икономическо, промишлено, културно отношение, както и факта, че той е географският център на България, не е удачно такъв лагер да се открива на територията на общината. Участниците в заседанието на Щаба на Кмета – представители на Община Казанлък и ръководители на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, на Военните формирования на територията на Казанлък, на РУ „Полиция“, Клиентски център на EVN, на „ВиК“ ЕООД – район Казанлък, РУ ПБЗН и др. институции подкрепиха посочените аргументи и изразиха своите съображения против отварянето на бежански лагер на територията на община Казанлък. Например, в община Казанлък няма лекар инфекционист, нито епидемиолог, както и достатъчен ресурс в общинската болница за лечение на повече пациенти от тези от петте общини, които обслужва МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, с тревога каза управителят на здравното заведение д-р Кети Маналова- Владкова.
По дневния ред на заседанието беше обсъдена подготовката на община Казанлък за предстоящата зима. Всички присъстващи заявиха готовността на държавните и общински институции за работа при зимни условия.

                break } } else { }