Don't Miss

ЕК ни съди заради сметищата

   

Европейската комисия предявява пред Съда на Европейския съюз иск срещу България, заради лошото управление на отпадъците и съществуващите все още в нарушение на закона сметища. Искът е по препоръка на комисаря по околна среда Янез Поточник, а от ЕК изразява загриженост, че държавата не защитава своите граждани от последиците от лошото управление на отпадъците. Много български депа за отпадъци все още функционират в нарушение на законодателството на ЕС. Необходимите мерки за премахването им все още не са предприети и много от тези депа все още са в експлоатация. Депа не могат да продължават да функционират след 16 юли 2009 г., освен ако не са в съответствие със законодателството на ЕС. След изтичането на срока през 2009 г. Брюксел изпрати писмо до България и повдигна въпроса относно съответствието с изискванията. Получената информация показа, че 130 общински депа не са в съответствие с разпоредбите на директивата и въпреки това все още са в експлоатация. България впоследствие информира ЕК, че до юли 2015 г. ще бъдат изградени 23 нови депа за отпадъци, съответстващи на изискванията. С оглед на съдебните спорове в българските съдилища за изграждането на нови депа за отпадъци обаче е малко вероятно първоначалният график да бъде спазен, отбелязват от ЕК. По данни на Брюксел в България все още има 113 несъответстващи на изискванията депа, които са в експлоатация.

                break } } else { }