Don't Miss

Казанлък може да се сдобие с нов стадион

   

Проектът включва цялостна реконструкция на сградата на стадион „Севтополис“, като акцентът е върху това, да бъдат спрени течовете, които от години създават проблеми в тази сграда. Причина за това е лошата изолация на централния сектор. Така медицинският кабинет и още едно помещение в северната част на сградата са напълно неизползваеми. Такива сериозни проблеми имат и всички помещения, които са в източната част на сградата. „Основният акцент е това, топлоизолация на сградата също , ще бъде удължена козирката, която е над централния сектор и това е отново мярка, за да бъдат спрени течовете“, каза Цонкова. Изцяло ще бъде подменена електрическата инсталация, тъй като това е един сериозен проблем и през годините са създадени сериозни ситуации, в които сградата остава без електричество . Ще бъде обновена залата, където таванът е компроментиран и има опасност част от мазилката му да падне върху децата, които тренират. Всички помещения в сградата, които не са обновявани до момента също ще бъдат обновени. Ще бъде подменена и тази част от дограмата, която до момента не е подменена и ще бъдат положени тръбите – част от вертикалните и хоризонтални щрангове за газификация. „Ресурсът за тази газификация няма да ни стигне да бъде финансирана за тази година, но в 2016 година ще бъде завършена и сградата изцяло ще се отоплява на газ“, поясни зам.-кметът. Всичко това, с включените разходи за проектиране, разходите за авторски и строителен надзор и въвеждане на обекта в експлоатация, ще струва 250 хиляди лева. От тези средства Програма „ Красива България“ ще финансира до 100 хиляди лв., а всички останали се залагат в бюджета на община Казанлък за 2015 година.

                break } } else { }