Don't Miss

Казанлък – СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

   

Казанлък – СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА – към 31.03.2015 г.

БРОЙ

ДЛЪЖНОСТ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

Лекар

Висше медицинско – Ортопедия, Неврология, Физикална и рехабилитационна медицина

8

Лекар

Висше медицинско – Акушерство и гинекология, Вътрешни болести, Кардиология, Неонатология,Пневмология и фтизиатрия, Нефрология, Клинична хематология

3

Медицинска сестра

Висше медицинско

3

Акушерка

Висше медицинско

5

Рехабилитатор

Висше – Рехабилитация, минимум 2 г. стаж по професията

5

Кинезитерапевт

Висше – Кинезитерапия, минимум 2 г. стаж по професията

4

Администратор, хотел

Висше – Туризъм, английски език, опит по професията, компютърни умения

1

Директор, детска ясла

Висше, полувисше медицинско

1

Конструктор

Висше, средно техническо, 3 г. стаж, владеене на английски език

1

Техник, качествени измервания

Средно техническо, 1 г. стаж

2

Кредитен експерт

Висше, средно, компютърни умения, работи се на граждански договор

1

Специалист, управление на човешките ресурси

Висше – Управление на ЧР или Икономика на труда, счетоводна програма“Teres„, 1 г. стаж като ТРЗ или личен състав

2

Счетоводител, оперативен

Висше икономическо – Счетоводство и контрол, добри компютърни умения

1

Графичен дизайнер

Висше или средно – Дизайн, Corel Draw,Photoshop

1

Книговезец

Средно

6

Тъкач

Средно – текстилна техника, опит

2

Заварчик

Средно, основно, правоспособност за заварчик, 2 г. стаж, шоф. книжка кат.“В“

3

Шлосер-монтьор

Средно, 2 г. стаж

2

Стругар

Средно,  3 г.стаж по професията

1

Фрезист

Средно, 2 г. стаж

1

Оператор, гилотина за разкрояване

Средно, 2 г. стаж

4

Пласьор, стоки

Средно, шоф. книжка кат. „С“

1

Продавач, разносна търговия

Основно, категория „В“, 1 г. стаж

15

Продавач-консултант

Средно

2

Продавач на сладка царевица на пара

Средно

3

Обслужващ, магазин

Средно

7

Сервитьор

Средно, квалификация

2

Барман

Средно, квалификация

11

Готвач

Средно, квалификация, опит

4

Помощник-готвач

Средно, опит по професията

1

Пицар

Средно, 2 г. стаж като готвач

10

Работник, кухня

Средно, квалификация

3

Майстор, производство на тестени изделия

Основно, 2-3 години стаж по професията

1

Камериер/камериерка, хотел

Средно

3

Фризьор

Средно, квалификация, опит / предлага се обучение за желаещи без квалификация

18

Шлосер

Средно техническо

17

Оператор на ММ с ЦПУ

Средно техническо

45

Машинен оператор, производство на експлозивни вещества

Основно

41

Монтажник, изделия от метал

Средно

9

Машинен оператор, металообработващи машини

Средно

15

Работник, сглобяване на детайли

Основно

10

Зареждач, материали и полуфабрикати

Основно

3

Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона

Средно, шоф. книжка категория „С+Е“, опит по професията

1

Шофьор, товарен автомобил

Средно, категория „С“

3

Шофьор, лекотоварен автомобил

Основно, категория „В“ или „С“

1

Водач, селскостопански машини

Средно, категории „В“ и „Ткт„, опит по професията

2

Работник, зареждане на рафтове

Основно

1

Пакетировач

Средно

20

Опаковач

Средно, основно

30

Етикетировач

Средно

2

Работник, поддръжка

Средно, технически умения

1

Монтьор, ремонт на машини и оборудване

Средно, технически умения

5

Машинен оператор, боядисване на конци и прежди

Основно

5

Машинен оператор, навиване на конци и прежди

Основно

4

Машинен оператор, вдяване /тъкачен стан/

Средно – тъкач, опит

5

Машинен оператор, производство на безалкохолни напитки

Средно, технически умения

45

Сортировач на плодове

Основно

3

Общ работник

Средно, основно

1

Крояч, текстил

Средно

13

Шивач

Средно, основно, желателно с опит по професията

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – КАЗАНЛЪК

БУЛ. „АЛ. БАТЕНБЕРГ“ № 4, ЕТ. 4

КАЗАНЛЪК 6100

За работодатели тел. 0431 / 64592                 break } } else { }