Don't Miss

Кметът Галина Стоянова проведе годишната среща със строителни предприемачи от община Казанлък

   

По инициатива на кмета на община Казанлък Галина Стоянова се проведе поредната годишна среща с Камарата на строителите в община Казанлък с председател Тодор Цанев. На срещата със строителните фирми присъстваха още председателят на Общински съвет-Казанлък Николай Златанов и заместник-кметът по строителство, инфраструктура и транспорт Даниела Коева.

Представена бе Строителната програма на Община Казанлък за 2015 г., която включва изпълнението на редица обекти на територията на общината.

Както всяка година досега, строителните фирми се запознаха с предстоящите дейности, свързани със строителството по Инвестиционната програма на Община Казанлък, и обмениха виждания за участието си в изпълнението на тези дейности. Всяка година от началото на този кметски мандат се провеждат срещи между общинското ръководство и строителните фирми и се представят възможностите съгласно Закона за обществените поръчки.

В Строителната програма на Община Казанлък тази година са заложени строителни дейности като въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 6 „Еделвайс“ и  в няколко общински училища, ремонт и ново оборудване на Детска млечна кухня, ремонт на Дом за възрастни хора с деменция № 2, основен ремонт на моста на с. Ясеново, доизграждане на два парка в – с. Копринка и гр. Крън, довършителни дейности на сградата, където ще бъде пребазирана Общинска библиотека „Искра“, реконструкция на светофарни уредби, изграждане на пристройка на ПМГ „Никола Обрешков“, подмяна на отоплителната инсталация на 3 детски градини и 2 детски ясли, изграждане на водопровод и канализация в кварталите „Кулата“ и „Крайречен“, проектиране и изграждане на площадка за компостиране, реконструкция на тракийските гробници „Хелвеция“ и „Грифоните“ и др.

Кметът на община Казанлък Галина Стоянова изказа благодарност на казанлъшките фирми, които са изпълнявали общински обекти по оперативните програми и по Строителната програма на Общината за проявената от тях изключителна отговорност и високо качество на работата.                 break } } else { }