Don't Miss

Критерий „РАЙОНИРАНЕ” за приема на деца в детските градини в Стара Загора

   

Предстои промяна в Правилата за прием за постъпване в общинските детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Стара Загора. Промяната предвижда въвеждане на нов критерий при класиране за прием в детските градини и обединени детски заведения – „РАЙОНИРАНЕ“. Този критерий е съобразен с разположението на детските градини по Административни бюра (вижте приложения Списък на административните бюра и детските градини, попадащи в тях).
Критерият „Райониране“ носи автоматично 1 точка, само тогава, когато адресът на детската градина, посочена в Заявлението, и настоящият адрес на Заявителя попадат в района на едно и също Административно бюро.
В момента на класиране системата ще извършва проверка на адресите на детските заведения, посочени в заявлението, и на настоящия адрес на Заявителя. При установено съвпадение на района на Административното бюро, детето ще ползва 1 точка само за тези детски заведения, за които се отнася съвпадението на района. За детски градини, посочени в заявлението, за които няма съвпадение на района на Административното бюро, не ползвате предимство по този критерий.
На всички заявители, които вече са регистрирали или предстои да регистрират заявление за участие в класиране за прием на дете в детска градина, и желаещи да ползват точка по новия критерий, препоръчваме да проверят и ако е необходимо да направят актуализация на настоящия си адрес. Това се извършва в Центъра за услуги и информация – в сградата на Община Стара Загора на адрес бул.“Цар Симеон Велики“ № 107 – партерен етаж.
Препоръчително е тази актуализация да бъде извършена до края на месец април 2014 г.

СПИСЪК
НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ БЮРА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ПОПАДАЩИ В ТЕХНИТЕ РАЙОНИ

 

АДМИНИСТРАТИВНИ БЮРА ДЕТСКИ ГРАДИНИ В РАЙОНА
 Административно бюро Запад
с адрес:
ул. „Княз Александър Батенберг“ № 19
ОДЗ № 1 „Звънче“
ЦДГ № 4 „Бреза“
ЦДГ № 20 „Мир“
ЦДГ № 25 „Ален Мак“
Административно бюро Център
с адрес:
ул. „Хаджи Димитър Асенов“ № 22
ЦДГ № 2 „Зорница“
ЦДГ № 3 „Ян Бибиян“
ЦДГ № 8 „Българче“
ЦДГ № 10 „Светлина“
ЦДГ № 13 „Пролет“
ЦДГ № 17 „Знаме на мира“
ЦДГ № 23 „Кипарис“
ЦДГ № 24 „Радост“
ЦДГ № 31 „Слънце“
ЦДГ № 35 „Свобода“
 Административно бюро Железник
с адрес:
кв. Железник, ул. „Младост“ № 29
ОДЗ № 58 „Звездица“
Административно бюро Изток
с адрес:
ул „Ангел Кънчев“ № 70
ЦДГ № 7 „Светулка“
ЦДГ № 29 „Славейче“
ОДЗ № 34 „Р.Княгиня“
ЦДГ № 66 „Детски рай“
ЦДГ № 68 „Патиланско царство“
Административно бюро Лозенец
с адрес:
кв. „Лозенец“, площад „Победа“
Административно бюро Зора
с адрес:
кв. „Зора“, ул. „Освобождение“ № 7
ЦДГ № 33 „Люляк“
 Административно бюро Кольо Ганчев
с адрес:
кв. „К. Ганчев“, ул. „Възраждане“ № 21
 ЦДГ № 11″Загоре“

 

                break } } else { }