Don't Miss

Общината намали цените на услугите в Гробищния парк

   

По предложение на Община Казанлък бе приета на първо четене нова Наредба № 25 за  гробищните паркове на територията на община Казанлък. В нея се въвеждат значително по-ниски цени на услугите, които се извършват в Гробищния парк. Така с новата наредба ще се облекчи значително финансовата тежест за гражданите, когато изпращат  в последния им земен път своите близки, роднини, приятели.

Старата наредба действа от 2002 г., а от 2003 г. са в сила цените на услугите на територията на Гробищния парк, приети от тогавашния Общински съвет.

Новата Наредба № 25 има значително по-голяма социална функция от съществуващата досега и именно това бе една от основните  цели на Общинска администрация, предлагаща отмяна на старата и приемане на нова Наредба № 25. Тя е съобразена и с Наредба № 2 от 21 април 2011 г. на Министерството на здравеопазването за здравните изисквания към гробищните паркове, погребението и пренасянето на покойници.

ОбС реши второто четене на наредбата да стане на следващото заседание на съветниците през м. декември.

Аудио тук                 break } } else { }