Don't Miss

Ремотекс не искали 85 милиона

   

Собственикът на „Ремотекс-Раднево“ ЕАД – „Полет 21“ ООД води разговори с „Български енергиен холдинг“ („БЕХ“) за придобиване на „Ремотекс-Раднево“. Във връзка с това са подписани декларации за конфиденциалност и никакви факти не могат да бъдат коментирани на този етап. Това заявиха за „Стандарт“ представители на собствениците на „Ремотекс“ по повод думите на представителя на КНСБ в завода Бойка Боева, че собственикът иска 85 млн. лв. за предприятието. Всичко, което г-жа Бойка Боева казва, не отговаря на истината, заявиха представители на собствениците. Цени от порядъка на 60 млн. лв. или 85 млн. лв. никога не са били предлагани или коментирани от страна на продавача. За формирането на цена има общоприети норми, които ще бъдат спазени. Още през декември 2013 г. „Полет 21“ ООД като собственик на „Ремотекс-Раднево“ ЕАД заяви, че смята за най-подходящ купувач БЕХ или „Мини Марица-изток“ ЕАД, тъй като голяма част от производствената програма на дружеството се формира от „Мини Марица-изток“, както и от това, че „Ремотекс-Раднево“ е целево построено като ремонтно предприятие на мините, обезпечаващо ги с резервни части. През последните десет години дружеството увеличи възможностите си от производител на резервни части и ремонти до конструиране и производство на цели машини за минната промишленост, подемни съоръжения и вагони. Изпълнявани са инженерингови проекти както за български клиенти – „Мини Марица-изток“, ТЕЦ 2, така и за чуждестранни – Sandvik, FAM и др. „Ремотекс-Раднево“ има произведени машини за минната промишленост в Унгария, Австралия, Турция, ЮАР и др. При евентуално придобиване на „Ремотекс-Раднево“ „Мини Марица-изток“ ще може да произвежда такива машини за собствени нужди, вместо да ги купува. По фонд „Козлодуй“ са договорени 35 млн. евро за закупуване на машини за тежкото минно оборудване на „Мини Марица-изток“.
Агенция „КРОСС“

                break } } else { }