Don't Miss

Старозагорско на 7 място по ниска безработица за изминалата година

   

Старозагорска област се нарежда на 7 място в страната по ниска безработица през 2013 година. През изминалата година са постъпили на работа 10054 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 8474 лица или 84%. На първичния пазар са се реализирали 5440 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 2680 лица, по мерки за заетост са устроени 354 лица. През 2013 г. в бюрата по труда са заявени 6994 работни места, от които 6634 на първичния пазар на труда. По мерки за заетост са заявени 360 места.

                break } } else { }